Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Slåning af arealer med græs, brak og MFO-bræmmer

Slåning af arealer med græs, brak og MFO-bræmmer

For at et areal kan få støtte, skal der være landbrugsaktivitet på arealet. Landbrugsaktivitet er i denne sammenhæng enten afgræsning, høst af slæt eller slåning/afpudsning. I nedenstående tabel er en oversigt over reglerne.


Tabel2ny

Afgræsning

For arealer med græs og MFO-bræmmer kan afgræsning erstatte slåning. Det er en betingelse, at arealet fremstår afgræsset den 15. september, dvs. mindst 50 % af plantedækket skal bære præg af afgræsning og det må ikke være mere end 40 cm. højt. Braklagte arealer må ikke afgræsses.

Braklagte arealer – forbudsperiode for slåning

Af hensyn til markvildtet må brakarealer og MFO-bræmmer ikke slås i perioden 1. maj til 31. juli med mindre:

  • Der er risiko for krydsbestøvning mellem arealerne og marker med frøafgrøder inden for de afstande, som er fastsat i certificeringsreglerne.
  • Der er behov for at bekæmpe giftige, aggressive eller uønskede plantearter som fx flyvehavre, brændenælder, tidsler, kæmpebjørneklo eller vårbrandbæger. Bekæmpelse skal ske selektivt, og afslået materiale må ikke fjernes på brakarealer.

Vildt- og bivenlige tiltag der er tilladt på brakarealer, er ikke omfattet af slåningskravet og forbudsperioden for slåning. Det betyder f.eks., at man gerne må slå kortholdte vildstriber jævnfør reglerne for vildttiltag, på et brakareal i forbudsperioden.

Brakarealer og bræmmer må ikke pløjes eller bruges til opbevaring af f.eks. halmballer eller ensilage i hele kalenderåret. Dog gælder, at skal der etableres en afgrøde i efteråret (f.eks. græs eller hvede) må brak og bræmmer nedvisnes fra 1. juli og jordbearbejdes fra 1. august. Slåningskravet erstattes i dette tilfælde af den forberedende aktivitet, forudsat at jordbearbejdningen er gennemført senest 15. september.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve