Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Skadedyr i majs

Skadedyr i majs

Lus

Varmen har givet anledning til stor opformering af lus. Der vil være enkelte majsplanter som vil blive koloniseret af sorte lus. Det er undtagelsesvist, hvis der er behov for bekæmpelse. Der er i øvrigt pt. ingen godkendte midler i handel majs til bekæmpelse af lus. Kun Cyperb er godkendt med 0,15-0,2 l pr ha, men det handles ikke længere.

Dog har sukkermajs en godkendelse til mindre anvendelse af Pirimor G mod bladlus. Der er ingen skadestærskel ud over en tommelfingerregel som anbefaler bekæmpelse ved begyndende kolonisering af flere planter.  Maks. Dosis 0,28 kg Pirimor G pr ha, max 1 behandling pr sæson, tidligst fra stadie 51 (hanblomst mærkbar) og senest 7 dage før høst. Brug 250-300 l vand pr ha.

Gammauglelarver

Larver af natsværmeren Gammaugle kan lave nogle store huller i majsbladene netop nu. Larven genkendes ved at den bevæger sig som en målerlarve. Bekæmpelse er sjældent nødvendig.

Angreb af Gammauglelarve juni 2018

Angreb af gammauglelarver.

 

Majshalvmøl

Der har været moniteret for majshalvmøl i Danmark og Sverige i juni/juli/august siden 2015. Majshalvmøllets larve overvintrer i majsstub, hvilket giver mulighed for bekæmpelse vha. destruktion af majsstub og pløjning. Larven gnaver sig ind i stænglen eller stilken til kolben. Det kan være en overraskende oplevelse i sukkermajs (formentlig usælgelig), mens det endnu ikke har været et udbyttereducerende problem i majs til helsæd. Pt. ingen kemisk bekæmpelse til rådighed. Udviklingen følges, da et væsentlig angreb kan medføre at kolberne hænger nedad og kan knække af.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve