Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Reglerne for udlæg af græs i majs for at opfylde krav om MFO og pligtige efterafgrøder

Reglerne for udlæg af græs i majs for at opfylde krav om MFO og pligtige efterafgrøder

Udlæg af græs i majs til opfyldelse af krav om MFO skal være etableret senest 30. juni. Majsen skal være høstet senest 15. november for at udlægget kan tælle med. Denne løsning medfører senere udbetaling af støtten i forhold til december, da disse udlægsmarker skal kunne kontrolleres inden udbetaling. Hvis udlægget også skal opfylde kravet om pligtige efterafgrøder, må udlægget først destrueres 1. marts.

Græsudlæg i majs

En efterafgrøde af rajgræs (6 kg /ha), hundegræs (4 kg/ha) eller fodertype af strandsvingel (6 kg/ha) bør sås inden midten af juni, når majsen har ca 6 blade – hundegræs dog når majsen har ca 4-6 blade. Radsåning af efterafgrøden, så frøene placeret 1-2 cm dybde er bedste løsning. Bredspredning med spredeplade er risikabel, da det giver meget lav fremspiring.

Sprøjtning mod ukrudt skal planlægges, så græsset kan sås 10-14 dage efter behandling med MaisTer, mens der, efter anvendelse af midler mod tokimbladet ukrudt, bør være en afstand på en uge. Callisto/Meristo har ikke effekt på græs, og derfor kan Callisto/Meristo anvendes, hvis der skulle spire et ekstra hold sort natskygge frem efter såning af efterafgrøden.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve