Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Produktion af ekstra foder frem til efteråret 2019

Produktion af ekstra foder frem til efteråret 2019

Majshøsten er endnu ikke i hus, og vi kender ikke mængde og kvalitet. Men det er givet, at der bliver mindre end planlagt. Græsudlægget fra foråret er tvivlsomt – vil det overleve? Hvordan vil eksisterende slætmarker komme i vækst igen efter tørken? Hvilke muligheder er der for at kompensere? Mulighederne for at hente ekstra foderenheder nu i efteråret er meget begrænsede – og er bortset fra efterslæt i frøgræs ikke at anbefale. Forsøg på at hente ekstra foder i efteråret ender som regel med at give for lidt i forhold til indsatsen. Der er andre muligheder at trække på, og man bliver formentlig nød til at bruge flere af løsningerne – og ikke kun én.

Overvej nu sammen med din konsulent, hvad du vil gøre for at justere foder- og markplanerne – og gør det.

Halm:

Der vil blive mulighed for amoniakbehandling af halm i perioden 1/9 til 31/12. I øvrigt synes foderværdien af halmen fra 2018 at være højere i år. SEGES har lavet nogle beregninger, der viser, at den højere foderværdi i halmen gør, at gevinsten ved en amoniakbehandling er meget lille – og skulle man vælge at behandle halmen, vil det kun give mening at behandle byghalm.

Hvis man vil bruge korn som suppleringsfoder, kræver det en del ekstra halm som struktur i foderet. Har du nok halm til det? Har du ikke det, skal du ikke vente for længe. Der er stor efterspørgsel på halm fra vores nabolande, og de vil gerne betale for det. Handling: Kig på dine halmstakke – og få lavet aftaler om køb af ekstra nu.

Efterslæt fra frøgræs:

Fra især de kraftige typer af alm. rajgræs vil der være mulighed for et godt slæt i efteråret, hvis der gødes efter det. Et efterslæt udløser en kvote på 130 kg N/ha – vi mener dog, at 70-80 N/ha er nok. Har du ikke selv frøgræs, kan du evt. lave aftale med en nabo. For at opnå et godt slæt i frøgræsmarken er det ofte nødvendigt foretage en afpudsning nu. Idet marken kan være lidt ”langhåret” efter høst med mejetærskeren, hvilket hæmmer dannelse af nye skud. Handling: Nu!

Eksisterende marker til slætgræs:

De er meget sårbare efter tørken – og de skal behandles med stor forsigtighed indtil de er i vækst igen. Nedfældning af gylle kan risikere at gøre stor skade. Slageudlægning af forsuret gylle vil være at foretrække – og husk at gøre det på kølige dage for at formindske fordampningen. Lige nu skal græsmarkerne afpudses og gødes med 60-80 kg N/ha afhængig af kløvermængden, så de kan komme i gang igen. Marken kan stå meget tyndt. Er der under 20 græsmarksplanter per løbende meter, kan man reparere med isåning af nyt græsudlæg. Men det bør kun ske med en skiveskærsmaskine.  Man skal desuden være opmærksom på at sammensætning af græsarter i marken kan være markant ændret efter tørken, idet der er forskellige mellem arters og sorters tørketolerance. Handling: Afpuds, gød og vurdér om marken skal beholdes til næste år.

Udlægsgræs fra foråret 2018:

Det kan være tvivl om udlægget har overlevet, og tvivl om hvilken sammensætning af græs og kløver, der findes i det overlevende. Det kan afhænge af, hvorledes dæksæden har været, og af hvor meget vand og lys den har tilladt udlægget at få.  Lige nu ser det hele meget dødt ud, men man er før blevet overrasket over, hvad der gror frem, efter der er kommet vand. Så hvad man kan gøre nu? Afvent og lad marken ligge et par uger – og bedøm så om den skal overleve eller om den skal pløjes om til hvede eller lignende.

Lige nu er der en oplagte muligheder for at opjustere markplanen. Man kan så nu i august og/eller planlæg en justeringen af markplanen for 2019, således der kan blive produceret den nødvendige mængde grovfoder i tidligt i 2019 og samlet for 2019.

Ny såning i efteråret:

  • Etablering af nyt slætgræs her i august – hvilket kan give et normalt slæt i maj 2019 og senere. Kløverblandinger kan sås frem til 25/8 og rene græsblandninger frem til 10/9. Bliver det en sen såning, kan der med fordel sås 30-40 kg hvede per ha (eller rug) som dæksæd. Dæksæd vil beskytte udlægget til vinter. Vejret og fugtigheden ser ud til være tilstede for at gøre det nu – ellers når vejret vil det. Vi vurderer, at der skal komme yderligere 10-20 mm regn (med stor lokal spredning) for at sikre en god fremspiring.
  • Såning af hvede til helsæd i sommeren 2019.
  • Så grønrug til høst i maj 2019 – efterfulgt af majs 2019. Dette kan være en ok løsning. Selvom fordøjeligheden af grønrug lidt mindre, og selvom det kan betyde mindre udbytte i majsen. Argumentet for denne løsning skal være at få produceret noget foder, der kan være klar i begyndelse af juni 2019.

Såning i foråret 2019:

  • Overvej om vårsæd af ærter eller ærte/byg til helsæd skal indgå i markplanen for relativt tidligt på sæsonen at kunne have ekstra foder; gør det eventuelt med udlæg af græs.
  • Overvej om du vil have helsæd af hvede (evt. fra naboen).
  • Så majs efter høst af grønrug.
  • Vælg nogle tidlige majssorter til en del af arealet for at opnå en tidligere høst. Dette kan kræve et større areal med majs, end du er vant til.
  • Udlæg et lidt større areal med majs generelt, hvis dine lagre forventes at være blive opbrugt i efteråret 2019.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve