Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Plantetal og udsæd af majs

Plantetal og udsæd af majs

Udsædsmængder

Tabellen nedenfor viser de optimale plantetal til helsæd, kolbemajs, kernemajs og bioenergimajs under forskellige forhold. Udsættes såningen, i forhold til det optimale, bør udsædsmængden reduceres. Ved såning efter midt i maj bør udsædsmængden reduceres med 10 procent.

Plantetal, frøantal og frøafstand i majs

Tabel

Gem de blå mærkesedler. Tag et billede eller gem en mærkeseddel fra frøpakningen med partinummer fra hver af de udsåede sorter og frøpartier, også hvis frøene sås af maskinstation. Her står alle oplysninger om sortsnavn, partinummer og plomberingsdato, samt om udsæden er bejdset. Oplysninger, der er helt nødvendige, hvis der opstår problemer med fremspiringen. Se figur nedenfor. Bemærk oplysninger om bejdsemidler nederst til højre. Hold styr på, hvor der er sået hvad.

Billede

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve