Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Koldt fuldfoder

Koldt fuldfoder

Vi har været igennem en varm periode hvor nogle har kæmpet med varme i foderet på foderbordet. Dette fører både til et spild i form af bakterieaktivitet og dermed varme- og energitab, og derudover sænkes køernes ædelyst til foderet. Her kommer nogle ting der kan gøres hvis lignende situation opstår igen.

Håndtering af stakken

Det hele starter i stakken. Og er der varme her, er det også på foderbordet. Derfor er det vigtigt at have fremdrift i de stakke, der er åbnet for. Her kan der eventuelt lukkes ned for en stak hvis fodringen tillader det.

Åbning

Hver gang der åbnes et stykke af stakken, er der en ny overflade, der får ilt. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at der ligger flere dæksider, eller en stribe sandsække for at sikre, at der ikke trænger ilt videre ind og danner varme allerede inden, der er åbnet for stakken. Der kan eventuelt åbnes et mindre stykke ad gangen. I våde perioder gælder det om at holde plastik over toppen.

Udtagning

Det er vigtigt at der tages ud på samme måde hver gang, fx fra venstre til højre, så der går det samme tid mellem hver udtagning. For eksempel hvis det tager fire dage at komme over overfladen, kan der gå otte dage hvis der ikke er konsekvens i udtagningsrækkefølgen. Det er vigtigt, at der ikke løftes i stakken når der udtages foder. Vrid nedad, skær, fræs er alle muligheder. Det er bare vigtigt med en ren overflade, og ingen ilt lukket ind i stakken.

Syre

Hvis der stadig er varme i fuldfoderet, og stakken er kold, kan man bruge alternativer. Der er mange syreprodukter på markedet. Granulat kan ligeledes bruges, det er sikrere og nemmere at håndtere end flydende syre men også dyrere. Det opnår stadig samme effekt. Start med en liter eller et kilo per ton fuldfoder (husk vand ikke tæller med i den samlede mængde), og hvis der stadig er varmedannelse, kan mængden øges. Følg instrukserne til det produkt du vælger.

Til slut kan det siges, at det hele starter med en god samkøring af stakken, den rigtige tørstof procent, dækning, og hvis erfaringen siger, at der er problemer med varme, kan der bruges heterofermentative ensileringsmidler, salt eller natriumbenzonat på toppen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve