Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  ”Kolde græsmarker”

”Kolde græsmarker”

Varmen har endelig sat gang i produktionen i græsmarkerne. Markerne er gødet første gang og der skal derfor ikke foretages så meget mere omkring gødskning før næste slæt. Vi hører dog hvert år om relativt lave proteinprocenter i 1. slæt. Det har selvfølgelig en del med kløverprocenter og temperatur at gøre. Kløverprocenten kan påvirkes, temperaturen kan ikke. Normalt vil et lavt proteinudbytte i 1. slæt kompenseres af et højere proteinudbytte senere. Man kan påvirke proteinudbyttet ved at sengødske med en 25-30 kg N ca. 14 dage før forventet slæt. For at forbedre proteinkvaliteten bør gødningen indeholde relativt store mængder svovl fx svovlsur ammoniak eller ammoniumsulfatsalpeter. Forsøgene viser, at delt gødskning hæver proteinprocenten men sænker udbyttet. Så delt gødskning til slætgræs er ikke nødvendigvis noget der, rutinemæssigt, skal praktiseres.
I det hele taget skal vi nok til at sadle om i gødskningen af slætgræs, idet de gængse gødninger indeholder for lidt svovl og husdyrgødningen bidrager ikke med de store mængder, hvis der nedfældes i stedet for forsures. Slætgræs bør tilføres 25-30 kg S/ha i f.eks. en god kvalitet svovlsur ammoniak eller i Ammoniumsulfatsalpeter, (N26-14).

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve