Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Bor og mangan til majs i det tørre vejr

Bor og mangan til majs i det tørre vejr

Majsen er i år meget udsat for specielt bormangel på grund af det tørre vejr. Forsøg med mikronæringsstoffer til majs har i 2014-2017 vist merudbytter (ikke signifikante) for tilførsel af mangan og bor.

Bor

Behovet for tilførsel af bor er størst på løs og tør sandjord med et højt reaktionstal. Har man majs på sådanne arealer, kan man forsikre sig mod bormangel ved udsprøjtning af borholdige midler.

1,0-2,0 liter YaraVita Bortrac 150 eller Biobor 150 pr. ha udsprøjtes normalt, når majsen har 8-10 blade. Midlerne kan tages med ved sidste ukrudtssprøjtning hvis det stadig er aktuelt. Hvis det tørre vejr fortsætter, kan behandlingen gentages 2-3 uger efter første behandling.

Majs optager godt 100 gram bor pr. ha. Det svarer til den mængde, som tilføres med 40 ton kvæggylle pr. ha, men i løs jord under tørre forhold iltes bor og bliver utilgængelig for planterne. Bor til majs er afprøvet i landsforsøg gennem årene. Generelt er der ikke opnået signifikante merudbytter i hovedparten af de landsforsøg, der er gennemført gennem årene, men i år med tørre forhold er der set enkeltforsøg med betydelige merudbytter.

Mange majs på Fyn dyrkes på gode lermuldede jorder. Her skønnes bortilførsel ikke at være nødvendig.

Mangan

Vejrforholdene gør, at der også er risiko for manganmangel i 2018. Majs betragtes dog som værende tolerant overfor manganmangel. Forsøgsresultater med mangan til majs er svingende og viser ikke signifikante merudbytter. Det kan hænge sammen med at manganmangel oftest optræder i pletter eller områder i en mark. Her kan mangel til gengæld optræde år efter år og i forskellige afgrøder. I sådanne områder og på risikoarealer, det vil sige marker med højt reaktionstal i forhold til jordtypen og tør, løs jord, kan man forsikre sig mod manganmangel med én eller flere behandlinger med et manganmiddel. Flere behandlinger kan være nødvendige under tørre forhold som i år.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve