Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Bedriften lige nu

Bedriften lige nu

Efter en, på mange måder, helt diametral, modsat vækstsæson i forhold til den våde 2017 er årets sortsforsøg gjort op. Efter en særdeles tør vækstsæson, hvor det så sent som frem til august så meget sort ud for majsudbytter og kvalitet, lykkedes det majsen mange steder at hente noget af det tabte ind igen. Vi ser meget fin fordøjelighed af organisk stof, højt stivelsesindhold og dermed højt energiindhold i alle sorterne i tabellen nedenfor. Den lange tørkeperiode har resulteret i meget lave udbytter på uvandet sandjord. På de bedre jorder og på vandet jord har majsen heldigvis ”skuffet” til den positive side. Det betyder at presset på de allertidligste sorter nok tager lidt af. Beholdningerne er heldigvis ikke så pressede, at der er behov for meget tidlig høst på hele majsarealet.

Dog er det nødvendigt at sikre sig tidlige sorter snarest, hvor det er nødvendigt.

De forskellige foderstoffirmaer har længe forsøgt at sælge deres majssorter. Flotte reklamer er udsendt og fine sortsbeskrivelser og lovprisninger ser vi overalt. Dette nummer af Grovfodernyt vil handle om sortsvalget i majs til ensilering. Vi prøver at skære igennem tågen og komme med den uvildige anbefaling af de sorter, som vi mener er dyrkningsværdige, god fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve