Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Bedriften lige nu

Bedriften lige nu

Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Det relativt tørre vejr fortsætter. Desuden er nætterne kolde, men jordtemperaturen er fin for majsens spiring. Den kommer desværre op til lidt ugunstige forhold, hvilket kan ses på bladene, der er noget blege mange steder. Skal man bruge MaisTer i første sprøjtning mod kvik eller græstuer fra gamle græsmarker, bør der lige ventes et par dage til majsen har fået lidt farve igen, inden der køres. Hvis der er planlagt Fighter 480 mod storkenæb i første sprøjtning, er det især vigtigt at temperaturerne er over 15 om dagen og ikke under 7-8 stykker om natten af hensyn til virkningen. Da jorden mange steder er tør, kan det ikke udelukkes at støv, især i sprøjtesporene kan medføre dårligere effekt. I en sådan situation bør der rykkes en række eller to for at få ordentlig effekt på restukrudt i den anden sprøjtning.

1. slæt græs er nu ved at være taget eller meget tæt på. Kulden og det tørre vejr har holdt væksten tilbage i sær blandinger af almindelig rajgræs.

Landbrugsinfo kan flyvningen af fritfluer følges. Det kolde vejr har endnu ikke udløst flyvning, men stiger temperaturen, i sær om natten, kan det blive aktuelt at bekæmpe fritfluer i det senest såede majs. Karate er, som et af de eneste pyrethroider, godkendt til bekæmpelse af insekter i majs. Majs er følsom for fritflueangreb frem til 2-bladsstadiet.

Lucerne er ved at være klar i de mest udviklede marker. Lucerne skårlægges når der er tydelige, over 5 mm. lange, nye sideskud på den nederste del af stænglen. Sæt ca 7-8 cm. stub for ikke at skade de nye sideskud og dermed forsinke genvæksten. Vi ser lucernemarker med kraftige angreb af bladlus. Der er ikke forlydender om, at dette har betydning for kvaliteten af ensilagen, og der er heller ikke nogen mulighed for bekæmpelse på dette tidspunkt.

Dette nummer af GrovfoderNyt indeholder en artikel om mikronæringsstoffer. Aktualiteten understreges af de reklamer der vælter ind om emnet. Vi prøver at belyse området ud fra en mere faglig indgangsvinkel. Det er fra nu af det begynder at blive klart for de fleste, hvordan fodersituationen er. Vi bringer derfor en omtale af kornhelsæd, i det tilfælde, at nogen for brug for at supplere deres beholdninger med denne afgrøde.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve