Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder

Grovfoderrådgivning kan gøre en forskel på din bundlinje

Rådgivning inden for grovfoder er en af vores stærke kompetencer, hvor vi kan gøre en forskel for din bedrift og din bundlinje.

Et godt resultat på kvægbedriften starter med et godt resultat i marken!

Alle mælkeproducenter er afhængige af at have grovfoder af den rigtige kvalitet og i de rette mængder til rådighed. På den måde bliver arbejdet i marken en helt central del af det at have køer.

Men hvad er ”god kvalitet”? Og hvad er ”de rette mængder”? Det er selvfølgelig forskelligt fra bedrift til bedrift. Deltagelse i Grovfoderskolen vil hjælpe dig til at få sat kvalitets- og udbyttemål på din bedrift, og du vil få den rådgivning undervejs gennem vækstsæsonen, der er nødvendig for at målene nås.

Udbytte for dig og din bedrift

Ved at deltage i grovfoderskolen opnår du:

 • Bedre grovfoder til køerne
 • Endnu bedre sammenhæng mellem markplan og foderplan
 • Bedre indtjening fra både markbruget og kvægbruget
 • Styrkelse af din samlede bundlinje

Sådan forløber en sæson i grovfoderrådgivningen

Ta’ stilling: Du får besøg af en kvægkonsulent og en grovfoderkonsulent, som sammen med
dig fastlægger produktions- og kvalitetsmål for grovfoderet.
Ta’ handling: I samarbejde med konsulenterne følges der gennem ca. tre møder i løbet af
vækstsæsonen op på handlingsplanen.
Ta’ stilling: I efteråret holdes et møde, hvor de opnåede resultater vurderes, og hvor nye mål for det næste års grovfoder fastsættes.

En plan i grovfoderrådgivningen kan f.eks. indeholde:

 • Fastlæggelse af mål for både kvalitet og kvantitet af grovfoderet
 • Valg af majssorter
 • Fastlæggelse af slæt- og gødningsstrategi i græsset
 • Brug af udbyttemåling og -registrering
 • Beregning af din egen fremstillingspris på grovfoder
 • Sparring omk. aktiviteterne i marken

Lyder det interessant? Ring til os og hør mere om, hvordan grovfoderrådgivning kan gøre en forskel i din bedrift!

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet GrovfoderNyt her

 • Kontakt

  0#588,1553,539,583

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve