Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Vi følger med i tidligt sået vintersæd

Vi følger med i tidligt sået vintersæd

Grundet de nye regler, hvor tidlig såning af hvede kan erstatte efterafgrøder (i forholdet 5 ha tidlig sået hvede erstatter 1 ha efterafgrøder) og lanceringen af hybridvinterbyg, er der i år sået mere vintersæd i slutningen af august og begyndelsen af september, end vi er vant til. På Fyn var der pr. 12. september således skønsmæssigt tilsået ca. 25 % af det planlagte hvedeareal, ca. 10 % af vinterbygarealet og 70 % af vinterrugarealet.

Den tidlige såning giver fordele som bl.a. en højere optagelse af kvælstof og en længere vækstsæson med mulighed for et højere udbytte. Men fordelene skal afvejes med ulemperne, som bl.a. er øget risiko for goldfodsyge og havrerødsot, større ukrudtsproblemer specielt med græsukrudt og en øget risiko for udvintring, hvis afgrøden er for stor. Derfor har vi generelt anbefalet at vælge de marker uden græsukrudtsproblemer og med god forfrugt til tidlig såning.

Da vi mangler erfaring med tidlig sået korn, især byg og hvede, har vi valgt at følge 3 marker i dette efterår. Vi besøger derfor Lars Storm, som bor tæt ved Allesø nord for Odense, og kigger på hans vinterbyg, -hvede og -rug en gang om ugen. Jorden er ret ens og JB 6.

Det er planen at følge afgrødernes udvikling og deres behov for ukrudts-, sygdoms og insektsbekæmpelse samt næringtildeling gennem et ugentligt besøg.

Besøg den 15. september

Vinterbyg (hybrid) Vinterrug (hybrid) Vinterhvede
Sort SY Trooper Palazzo Mariboss
Forfrugt Vinterhvede Vinterhvede Vinterraps
Sådato 28. august 29. august 2. september
Planteantal, pl/m2 ca. 140 ca. 120 ca. 170
Sådybde, cm 2-3 2-3 4-5
Stadie 21 (et sideskud synligt) 22 (enkelte planter har to synlige sideskud) 11 1. blad helt udfoldet 2. blad netop synligt
Dato for ukrudtssprøjtning (kørespor netop synlige) 6. september 7. september 11. september
Middel og dosering (Det er planen ca. 14 efter 1. sprøjtning at følge op med Boxer og Oxitril) 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 DFF
Bemærkninger Det blad som var fremme på sprøjtetidspunktet er tydelige mærket af DFF-sprøjtningen Det blad som var fremme på sprøjtetidspunktet er tydelige mærket af DFF-sprøjtningen Begyndende snegleangreb
Den næste uge skal holdes øje med Lus og manganmangel Lus og Manganmangel Lus/snegle og manganmangel

 

Vinterbyg d. 15. september 2014

Vinterbyg d. 15. september 2014

Vinterrug d. 15. september 2014

Vinterrug d. 15. september 2014

Vinterhvede d. 15. september 2014

Vinterhvede d. 15. september 2014

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve