Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Update: Tidligt sået korn

Update: Tidligt sået korn

I efteråret 2014 blev der sået mere vintersæd i slutningen af august og begyndelsen af september, end vi normalt er vant til. Centrovices planteavlskonsulenter valgte derfor at følge vinterafgrøderne hos Lars Storm, som bor tæt ved Allesø, nord for Odense. Vi besøgte Lars Storms tidligt såede vinterafgrøder hver uge for at følge afgrødernes udvikling og deres behov for ukrudts-, sygdoms- og insektsbekæmpelse samt næringsstofttildeling. Resultatet af registreringerne blev hver uge bragt i efterårets AfgrødeNyt. I foråret 2015 har vi igen været på besøg hos Lars Storm for at følge op på, hvordan afgrøderne har klaret vinteren og foråret.

Hvede

Hvede er nu i st. 31. Der er ukrudtssprøjtet midt i april med 0,6 l/ha Cossack + 0,5 l/ha Renol. Der er ikke observeret svampe af betydning. Afgrøden har klaret vinteren godt. Der er ingen symptomer på havrerødsot.

Hvede

Vinterrug

Vinterrugen er i st. 37. Der er vækstreguleret midt i april med 0,25 l Moddus S + 0,5 l CCC. Der findes nu både brunrust og skoldplet i afgrøden. Der blev den 24. april behandlet med 0,3 l Orius + 0,1 l Proline sammen med 0,5 l Starane XL + 2 g Accurate. Rugen er meget kraftig, har mange sideskud, men har som hveden klaret vinteren godt. Ingen symptomer på havrerødsot.

Vinterrug

Vinterbyg

Vinterbyggen er i stadie 37. Der er vækstreguleret med 0,3 l Moddus S midt i april. Der findes nu bygrust i afgrøden. Der blev sprøjtet den 25. april med 0,3 l Orius + 0,5 l Starane XL. Vinterbyggen er meget kraftig, har mange sideskud og har klaret vinteren godt. Dog er enkelte pletter, hvor der er sket en kraftig gødningstilførsel, udvinteret. Desuden findes der sporatiske forekomster af havrerødsot. Dog ikke i en størrelsesorden, som betyder omsåning.

Vinterbyg

Konklusion

Det er ikke uden problemer at så vintersæd tidligt. Især ikke når efteråret og vinteren viser sig fra den milde side, som vi så det i år. Planlægger du at så tidligt, bør du især have fokus på følgende:

  1. Det er yderst vigtigt at gå ned i udsædsmængde og følge såtabellernes anbefalinger. Desuden skal jordtemperaturen følges. Rug skal først sås, når jordtemperaturen kommer under 15 grader.
  2. Hav fokus på græsukrudt. Har man marker med græsproblemer, er det er dårlig ide at så tidligt. Det kan blive dyrt i ukrudtsbekæmpelse.
  3. Vær opmærksom på lus i efteråret, der kan være risiko for overførsel af havrerødsot. Det er vigtigt at sprøjte på de rigtige tidspunkter. En lusesprøjtning samtidig med den ”normale” ukrudtsprøjtning når køresporerne netop kan ses, er ofte for tidligt. Der vokser hurtigt nye blade frem, som er ubeskyttede. Det kan i år med forekomst af mange lus være nødvendigt at supplere med yderligere lusesprøjtninger. Vær især opmærksom på lus i vinterbyg. Denne afgrøde er mest følsom overfor havrerødsot.

Sprøjteprogram efteråret 2014

  Vinterbyg (hybrid) Vinterrug (hybrid) Vinterhvede
Sort Sy Trooper Palazzo Mariboss
Forfrugt Vinterhvede Vinterhvede Vinterraps
Sådato 28. august 29. august 2. september
Planteantal, pl/m2 ca. 140 ca. 120 ca. 170
Sådybde, cm 2-3 2-3 4-5
Stadie den 20. okt. 2014 St. 29 (8-10 sideskud) St. 29 (10-12 sideskud) St 27 (8-10 sideskud)
Dato for 1.ukrudtssprøjtning (kørespor netop synlige) 6. september 7. september 11. september
Middel og dosering 1. sprøjtning 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 DFF
Dato for 2. sprøjtning (ukrudt og bladlus) 23. september 23. september 23. september
Anvendt sprøjteteknik ved 2. sprøjtning for at undgå fordampning af Boxer Der er sprøjtet om natten (fra kl. 21 – 06)

  • 200 ltr pr ha
  • 3 bar
  • Ca 8 km/t
  • Bomhøjde ca 50 cm
Middel og dosering 2. sprøjtning 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,15 Karate/Cyperb 100 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100
Dato for 3. sprøjtning 24. september
Middel og dosering 3. sprøjtning 2 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbemiddel
Middel og dosering 4. sprøjtning 0,1 Cyperb 100 + 1 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbemiddel 0,1 Cyperb 100 0,1 Cyperb 100
Dato for 4. sprøjtning 11. oktober 11. oktober 11. oktober
Dato for 5. sprøjtning 29. oktober
Middel og dosering 5. sprøjtning 0,45 l Atlantis
Middel og dosering 6. sprøjtning 0,6 l Orius 0,6 l Orius 0,6 l Orius
Dato for 6. sprøjtning Slutningen af nov. Slutningen af nov. Slutningen af nov.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve