Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Tidligt sået korn - vinterstatus

Tidligt sået korn – vinterstatus

I efteråret havde Centrovices planteavlskonsulenter fokus på tidlig såning af korn. Det havde vi, fordi der i efteråret 2014 blev sået mere vintersæd i slutningen af august og begyndelsen af september, end vi normalt er vant til. Skønsmæssigt blev det vurderet, at der pr. 12. september 2014 var tilsået ca. 25 % af det planlagte hvedeareal, ca. 10 % af vinterbygarealet og 70 % af vinterrugarealet på Fyn.

Vi valgte at følge vinterafgrøderne hos Lars Storm, som bor tæt ved Allesø nord for Odense, og besøgte hans tidligt såede vinterafgrøder hver uge for at følge afgrødernes udvikling og deres behov for ukrudts-, sygdoms- og insektsbekæmpelse samt næringsstofttildeling. Resultatet af registreringerne blev hver uge bragt i Afgrødenyt.

Det er intensionen, at vi i løbet af foråret vil følger op på afgrøderne hos Lars Storm, for at se hvordan de har klaret vinteren. Vi har dog ”smugkikket” lidt og været på vintervisit den 15. januar. Der var dog ikke sket meget så meget med afgrøderne siden sidste besøg den 12. november sidste år. Der er blevet sprøjtet mod sneskimmel i alle afgrøder med 0,6 l Orius i slutningen af november.

Besøg den 15. januar 2015

  Vinterbyg (hybrid) Vinterrug (hybrid) Vinterhvede
Sort Sy Trooper Palazzo Mariboss
Forfrugt Vinterhvede Vinterhvede Vinterraps
Sådato 28. august 29. august 2. september
Planteantal, pl/m2 ca. 140 ca. 120 ca. 170
Sådybde, cm 2-3 2-3 4-5
Stadie den 20. okt. 2014 St. 29 (8-10 sideskud) St. 29 (10-12 sideskud) St 27 (8-10 sideskud)
Dato for 1.ukrudtssprøjtning (kørespor netop synlige) 6. september 7. september 11. september
Middel og dosering 1. sprøjtning 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 DFF
Dato for 2. sprøjtning (ukrudt og bladlus) 23. september 23. september 23. september
Anvendt sprøjteteknik ved 2. sprøjtning for at undgå fordampning af Boxer Der er sprøjtet om natten (fra kl. 21 – 06)

  • 200 ltr pr ha
  • 3 bar
  • Ca 8 km/t
  • Bomhøjde ca 50 cm
Middel og dosering 2. sprøjtning 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,15 Karate/Cyperb 100 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100
Dato for 3. sprøjtning 24. september
Middel og dosering 3. sprøjtning 2 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbemiddel
Middel og dosering 4. sprøjtning 0,1 Cyperb 100 + 1 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbemiddel 0,1 Cyperb 100 0,1 Cyperb 100
Dato for 4. sprøjtning 11. oktober 11. oktober 11. oktober
Dato for 5. sprøjtning 29. oktober
Middel og dosering 5. sprøjtning 0,45 l Atlantis
Middel og dosering 6. sprøjtning 0,6 l Orius 0,6 l Orius 0,6 l Orius
Dato for 6. sprøjtning Slutningen af nov. Slutningen af nov. Slutningen af nov.
Den næste tid skal holdes øje med Manganmangel Manganmangel Manganmangel

Vinterbyg

Vinterbyg

 

 

 

 

 

 

Vinterhvede

Vinterhvede

 

 

 

 

 

 

Vinterrug

Vinterug

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve