Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Tidlig sået vintersæd - besøg d. 20. oktober

Tidlig sået vintersæd – besøg d. 20. oktober

Hos Lars Storm, Allesø gror afgrøderne fortsat lystigt. I forrige uge blev der sprøjtet mod lus i alle afgrøder og samtidig tildelt mangan til vinterbyggen. Jordtemperaturen er fortsat høj 12-13 grader og afgrøderne udvikler sig stadig.

Nu begynder vi at se at afgrøderne, især vinterbyggen, men også vinterrugen efter en regnbyge, står og ”hænger”, især hvor der er god gødningskraft i jorden, eller hvor der er overlappet med såmaskinen. Svampeangrebene har bredt sig især bygbladplet og meldug i vinterbyg, men det anbefales stadig ikke at sprøjte mod svampe. Der er fundet lus i vinterugen igen. Overvejelserne går nu på, hvornår der skal forebygges mod sneskimmel med Folicur/Orius.

Bliv opdateret på tidlig sået vintersæd

Vi vil stadig følge udviklingen af tidlig sået vintersæd hos Lars Storm. Ikke hver uge, men med jævnlige mellemrum henover vinteren og foråret. Følg med på Centrovices hjemmeside.

Besøg den 20. oktober 2014

   Vinterbyg (hybrid)  Vinterrug (hybrid)

Vinterhvede

Sort

Sy Trooper

Palazzo

Mariboss

Forfrugt

Vinterhvede

Vinterhvede

Vinterraps

Sådato

28. august

29. august

2. september

Planteantal, pl/m2

ca. 140

ca. 120

ca. 170

Sådybde, cm

2-3

2-3

4-5

Stadie den20. okt.

St. 29 (8-10 sideskud)

St. 29 (10-12 sideskud)

St 27 (8-10 sideskud)

Dato for 1.ukrudtssprøjtning (kørespor netop synlige)

6. september

7. september

11. september

Middel og dosering 1. sprøjtning

0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra

0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra

0,5 Stomp CS + 0,08 DFF

Dato for 2. sprøjtning (ukrudt og bladlus)

23. september

23. september

23. september

Anvendt sprøjteteknik ved 2. sprøjtning for at undgå fordampning af Boxer

Der er sprøjtet om natten (fra kl. 21-06)

200 ltr pr ha

Ca 8 km/t

Bomhøjde ca 50 cm

Middel og dosering 2. sprøjtning

1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,15 Karate/Cyperb 100

1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100

1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100

Dato for 3. sprøjtning

 

24. september

 

Middel og dosering 3. sprøjtning

 

2 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbe-middel

 

Middel og dosering 4. sprøjtning

0,1 Cyperb 100 + 1 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbe-middel

0,1 Cyperb 100

0,1 Cyperb 100

Dato for 4. sprøjtning

11. oktober

11. oktober

11. oktober

Bemærkninger

Spredt forekomst af meldug og bladplet.

Spredt forekomst af ital. rajgræs, som ikke er bekæmpet. Spredt forekomst af meldug. Enkelte luseforekomster

Spredt forkomst af meldug

Den næste uge skal holdes øje med

Lus og manganmangel

Lus og Manganmangel

Lus og manganmangel

 

Vinterrug

Vinterrug den 20. okt

 

 

 

 

 

 

Vinterhvede

Vinterhvede den 20. oktober

 

 

 

 

 

 

 

Vinterbyg

Vinterbyg den 20. okt

 

 

 

 

 

 

 

Grundet de nye regler, hvor tidlig såning af hvede kan erstatte efterafgrøder (i forholdet 5 ha tidlig sået hvede erstatter 1 ha efterafgrøder) samt lanceringen af hybridvinterbyg, er der i år sået mere vintersæd i slutningen af august og begyndelsen af september, end vi er vant til.

Da vi mangler erfaring med tidlig sået korn, især byg og hvede, har vi valgt at følge 3 marker i dette efterår. Vi besøger derfor Lars Storm, som bor tæt ved Allesø nord for Odense, og kigger på hans vinterbyg, -hvede og -rug en gang om ugen for at følge afgrødernes udvikling og deres behov for ukrudts-, sygdoms og insektbekæmpelse samt næringstildeling.

Læs om planteavlskonsulenternes besøg hos Lars Storm 15. september, 22. september og 29. september.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve