Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Tidlig sået vintersæd - besøg d. 12. november

Tidlig sået vintersæd – besøg d. 12. november

Så har vi været på et sent efterårsvisit hos hos Lars Storm, Allesø. Der er sket meget siden sidst. Afgrøderne er nu meget tætte og kraftige, især hvor der er overlapninger med såmaskinen, og hvor der er meget ”gødningskraft” i jorden. Der er siden sidst blevet sprøjtet mod ital. rajgræs i rugen den 29. oktober med 0,45 l Atlantis pr ha.

Der er stadig kraftige svampeangreb. Det er bygbladplet i vinterbyggen og meldug og brunrust i hveden og brunrust i rugen. Det anbefales stadig ikke at sprøjte mod disse svampe. Overvejelserne går nu på, hvornår der skal forebygges mod sneskimmel og trådkølle med Folicur/Orius. Jo senere der behandles inden vinteren evt. sætter ind, jo bedre effekt vil man opnå.

Besøg den 12. november 2014

Vinterbyg (hybrid)

Vinterrug (hybrid)

Vinterhvede

Sort Sy Trooper Palazzo Mariboss
Forfrugt Vinterhvede Vinterhvede Vinterraps
Sådato 28. august 29. august 2. september
Planteantal, pl/m2 ca. 140 ca. 120 ca. 170
Sådybde, cm 2-3 2-3 4-5
Stadie den 20. okt. St. 29 (8-10 sideskud) St. 29 (10-12 sideskud) St 27 (8-10 sideskud)
Dato for 1.ukrudtssprøjtning (kørespor netop synlige) 6. september 7. september 11. september
Middel og dosering 1. sprøjtning 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 DFF
Dato for 2. sprøjtning (ukrudt og bladlus) 23. september 23. september 23. september

Anvendt sprøjteteknik ved 2. sprøjtning for at undgå fordampning af Boxer

Der er sprøjtet om natten (fra kl. 21 – 06)

200 ltr pr ha

3 bar

Ca 8 km/t

Bomhøjde ca 50 cm

Middel og dosering 2. sprøjtning

1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,15 Karate/Cyperb 100

1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100

1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100

Dato for 3. sprøjtning

24. september

Middel og dosering 3. sprøjtning

2 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbemiddel

Middel og dosering 4. sprøjtning

0,1 Cyperb 100 + 1 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbemiddel

0,1 Cyperb 100

0,1 Cyperb 100

Dato for 4. sprøjtning

11. oktober

11. oktober

11. oktober

Dato for 5. sprøjtning

29. oktober

Middel og dosering 5. sprøjtning

0,45 l Atlantis

Bemærkninger

Spredt forekomst af meldug og bladplet.

Spredt forekomst af ital. rajgræs, som ikke er bekæmpet. Spredt forekomst af meldug. Enkelte luseforekomster

Spredt forkomst af meldug

Den næste tid skal der holdes øje med

Manganmangel samt optimalt tidspunkt for behandling med Orius/Folicur

Manganmangel samt optimalt tidspunkt for behandling med Orius/Folicur

Manganmangel samt optimalt tidspunkt for behandling med Orius/Folicur

 

Hvede, 12. november. Afgrøden lægger sig, hvor der er overlap med såmaskinen

Hvede, 12. november. Afgrøden lægger sig, hvor der er overlap med såmaskinen

Rug, 12. november. Rugen er generelt meget kraftig og begynder at lægge sig

Rug, 12. november. Rugen er generelt meget kraftig og begynder at lægge sig

Vinterbyg, 12. november. Hvor der er meget gødningskraft i jorden, har afgrøden lagt sig

Vinterbyg, 12. november. Hvor der er meget gødningskraft i jorden, har afgrøden lagt sig

Vinterbyg, 12. november. Det meste af marken ser således ud

Vinterbyg, 12. november. Det meste af marken ser således ud

 

Følg med, når vi følger op

Henover vinteren og foråret følger vi med jævnlige mellemrum afgrøderne hos Lars Storm. Følg med på Centrovice’ hjemmeside.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve