Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Tidligt sået vintersæd - besøg d. 22. september

Tidligt sået vintersæd – besøg d. 22. september

Vi har været på besøg hos Lars Storm, Allesø igen for at besigtige hans tidlige såede afgrøder. Ukrudtssprøjtningen for ca. 14 dage siden har indtil nu virket godt. Der blev i denne uge fundet lus i vinterbyggen. Anbefalingen i den kommende uge er at medtage insekticid sammen med 2. ukrudtssprøjtning.

Besøg den 22. september

Vinterbyg (hybrid) Vinterrug (hybrid) Vinterhvede
Sort Sy Trooper Palazzo Marieboss
Forfrugt Vinterhvede Vinterhvede Vinterraps
Sådato 28. august 29. august 2. september
Planteantal, pl/m2 ca. 140 ca. 120 ca. 170
Sådybde, cm 2-3 2-3 4-5
Stadie 23-24 (3 til 4 sideskud synlige) 23-24 (3 til 4 sideskud synlige) 13 3. blad helt udfoldet
Dato for ukrudtssprøjtning (kørespor netop synlige) 6. september 7. september 11. september
Middel og dosering 1. sprøjtning 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 DFF
Anbefaling 2. sprøjtning i den kommende uge 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,15 Karate/Cyperb 100 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100
Bemærkninger Der er fundet enkelte lus Der er god vækst i hveden og sneglene kan ikke længere følge med
Den næste uge skal holdes øje med Lus ogmanganmangel Lus og Manganmangel Lus/snegle og manganmangel

Vinterbyg d. 22. september 2014

Vinterbyg den 22  sep

Vinterrug d. 22. september 2014

 

Rug den 22. sep

Vinterhvede d. 22. september 2014

Vinterhvede den 22.  sep

Grundet de nye regler, hvor tidlig såning af hvede kan erstatte efterafgrøder (i forholdet 5 ha tidlig sået hvede erstatter 1 ha efterafgrøder) samt lanceringen af hybridvinterbyg, er der i år sået mere vintersæd i slutningen af august og begyndelsen af september, end vi er vant til.

Da vi mangler erfaring med tidlig sået korn, især byg og hvede, har vi valgt at følge 3 marker i dette efterår. Vi besøger derfor Lars Storm, som bor tæt ved Allesø nord for Odense, og kigger på hans vinterbyg, -hvede og -rug en gang om ugen for at følge afgrødernes udvikling og deres behov for ukrudts-, sygdoms og insektbekæmpelse samt næringstildeling.

Læs om vores første besøg hos Lars Storm her

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve