Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Rettelser til kompensationskortet for randzoner

Rettelser til kompensationskortet for randzoner

Kompensationskortet for randzoner i 2014 kan rettes NU.
Der kan indsendes rettelser til kompensationskortet frem til 6. december 2013.

Det er vigtigt at rette kompensationskortet, hvis:

  • Der mangler randzoner på kompensationskortet og du ønsker at søge kompensation i 2014
  • Der mangler randzoner på kompensationskortet, og du har en af nedenstående miljøordning på arealet

Det drejer sig om følgende miljøordninger:

  • Ekstensivt landbrug
  • Tilskud til etablering af flerårige energiafgrøder
  • Produktion af flerårige energiafgrøder
  • Miljøbetinget tilskud
  • Omlægningstilskud

Her vil NaturErhverv udsende høringsbrev. såfremt der vises en randzone på kompensationskortet, og der samtidig IKKE anføres et randzoneareal i Fællesskemaet. Dette skyldes, at der ikke kan gives miljøstøtte til disse arealer, hvis der skal være randzone (uanset om denne er udlagt eller ej).

Hvis kompensationskortet viser, at der skal være randzoner på sådanne marker, og hvis du ikke når at fjerne dem senest den 6. december, kan du evt. indføje en bemærkning om dette i Fællesskemaet 2014, så du slipper for et høringsbrev. Vi har fået at vide, at der ingen bagatelgrænse er for den slags høringsbreve i 2014!

Det er også muligt at indsende en rettelse, hvis der er udlagt en kompensationszone, og du mener, at der ikke skal være randzone langs et vandløb eller en sø. Dette er ikke et krav – du kan undlade at angive randzonen i ansøgning 2014, selv om randzonen fremgår af kompensationskortet.

NaturErhvervstyrelsen har samtidig meddelt, at kompensationskortet vil forblive åbent i hele EB-ansøgningsperioden, men til anvendelse for 2015-ansøgningen. Det vil derfor være muligt at tilrette kompensationskortet fremadrettet, samtidig med at landmanden får udarbejdet EU-ansøgningen for 2014.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve