Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Nye regler om flyvning med droner på landet pr. 1. juli 2017

Nye regler om flyvning med droner på landet pr. 1. juli 2017

Bekendtgørelsen for flyvning udenfor bymæssigt område er trådt i kraft. Her kan du se, hvad en dronefører særligt skal være opmærksom på i forbindelse med ændringerne.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om flyvning med droner uden for bymæssigt område – herunder krav om

  • registrering,
  • dronetegn og
  • ansvarsforsikring.

Registrering

Trafik- og Byggestyrelsen tildeler droneejeren et personligt registreringsnummer, som skal sættes på dronen. Registrering af droner skal ske via en selvbetjeningsløsning på Trafik-og Byggestyrelsens hjemmeside http://www.tbst.dk.

Dronetegn

Føreren af en drone skal have et dronetegn for at flyve med droner uden for bymæssigt område. Dronetegn opnås ved at bestå en test om reglerne om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Testen gennemføres via en hjemmeside.

Medlemmer af en anerkendt modelflyveorganisation, som udelukkende flyver fra en godkendt modelflyveplads, er undtaget fra kravene om dronetegn og registrering.

Mikrodroner (droner under 250 g) undtages fra visse krav i bekendtgørelsen, herunder registrering, dronetegn og forsikring, da det vurderes, at der ikke er samme sikkerhedsmæssige risiko ved flyvning med disse droner uden for bymæssigt område.

Ansvarsforsikring

Droner, der vejer over 250 gram, skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på omkring 7.000.000 DKK.

Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om en generel hensyntagen til omgivelserne, ligesom der fastsættes krav om natflyvning, maksimal flyvehøjde og afstand til visse lokationer af hensyn til sikkerheden og privatlivets fred. For at sikre privatlivets fred er der krav om orientering og indhentning af tilladelser ved flyvning tæt på/over privat ejendom.

Se hele landdronebekendtgørelsen her.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve