Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler

Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler

Nu har du mulighed for at få en ekstra gevinst af investering i moderne sprøjteteknik, der nedsætter afdriften. En ny bekendtgørelse og vejledning er trådt i kraft 5. juni 2016 og giver mulighed for at anvende afdriftsreducerende sprøjteteknik til at nedsætte afstandskravene ved sprøjtning langs vandløb og søer samt § 3-områder.

Reglerne er udformet efter stort set samme model, som i mange år er anvendt i Sverige og Tyskland. Afdriftsreducerende dyser og afdriftsreducerende teknikker (f.eks. Hardi Twin) er inddelt i tre afdriftsklasser: 50, 75 og 90 % afdriftsreduktion. For eksempel kan et skadedyrsmiddel med 20 meters afstandskrav på etiketten nu anvendes ned til 10 meter ved 50 % reduktion, 5 meter med 75 og helt ned til 2 meter med 90 % afdriftsreduktion.

Ny teknik

Der er sket mange landvindinger indenfor sprøjteteknik gennem de seneste 10-20 år. Især er udviklingen af luftinjektionsdyserne og kompakt luftinjektionsdyserne et kæmpe spring fremad i forhold til at styre sprøjtedråberne ved sprøjtning med almindelig hydraulisk sprøjte, samtidig med at effekten bliver bevaret.

De nye afstandskrav

På etiketten er der fortsat kun angivet ét afstandskrav. Tabellen nedenfor viser de afstandskrav, der gælder ved henholdsvis 50, 75 og 90 % afdriftsreduktion.

Afstandskrav for bomsprøjter i almindelige markafgrøder med afdriftsreduktioner på 50, 75 og 90 procent. Afdriftsreducerende udstyr, som kan anvendes til bomsprøjter ses i bilag 1.

Afstandskrav* uden afdriftsreduktion (m) >50 % Afdriftsreduktion >75 % Afdriftsreduktion >90 % Afdriftsreduktion
5 5 2 2
10 5 5 2
20 10 5 2

*Afstandskrav angivet på etiketten.

Når afstanden reduceres, skal den afdriftsreducerende teknik bruges på mindst de 20 første meter der må sprøjtes langs vandløb og søer samt § 3-områder. I resten af marken må du gerne anvende en anden sprøjteteknik. Husk at der ved vandmiljøer først kommer 2 m (bræmmen), som ikke må sprøjtes.

I vejledningen findes en tilsvarende tabel med afstandskrav og en liste over afdriftsreducerende sprøjteteknik for tågesprøjter.

Krav om dokumentation

Der er krav om, at du i sprøjtejournalen skriver, hvilken teknik og afstand du har benyttet. Det fremgår af det skema fra Miljøstyrelsen, som er bilag 3 i vejledningen.Udskriv skemaet og sæt kryds for, at du kender betingelserne for at nedsætte afstandskravet. Opbevar skemaet sammen med sprøjtejournalen.

I sprøjtejournalen skal du i forvejen angive dato og produkt. Hvis du reducerer afstanden til vandmiljø og § 3-områder, skal du tilføje følgende oplysninger i din sprøjtejournal:

 • Sprøjtefører
 • Afdriftsreduktion (50, 75 eller 90 %)
 • Dysefabrikat
 • Dyse/teknik
 • Højeste tryk, der er anvendt
 • Afstandskravet på etiketten
 • Det afstandskrav du har anvendt ved henholdsvis vandmiljø og § 3-områder.

I Mark Online er der endnu ikke mulighed for at notere oplysningerne, men det vil komme.

Det er også en mulighed at udskrive en stak skemaer, og udfylde et pr. sprøjteopgave, hvor afstand reduceres.

Miljøstyrelsen har varslet, at der bliver kontrol af, at notaterne er gjort i sprøjtejournalen. Sprøjtejournalen skal som sædvanlig føres senest 7 dage efter sprøjtning og skal opbevares i 3 år.

Eksempler på afdriftsreducerende teknik

Den lilla ISO 025 kompakt luftinjektionsdyse MD fra Hardi er et eksempel på den mindste dyse, der er godkendt til at give 50 % afdriftsreduktion. Der kan opnås 75 % med en blå ISO 03 kompaktluftinjektionsdyse og 90 % med en tilsvarende rød ISO 04. I forhold til lavdrifts- og refleksdyserne, som mange bruger, er der naturligvis tale om noget grovere forstøvning, så det er til nogle opgaver nødvendigt at øge vandmængden for at få tilstrækkelig mange dråber dannet til at fastholde effekten. Flere forsøg viser dog, at det med den rette vandmængde sagtens kan lade sig gøre at bevare effekten.

’Liste over afdriftsreducerende sprøjteudstyr til landbrugs- og frilandsafgrøder’ finder du i Miljøstyrelsens vejledning bilag 1.

Forudsætninger:

 • Den angivne sprøjteteknik skal anvendes i en bredde på minimum 20 meter.
 • Maksimal kørehastighed 8 km pr. time.
 • Bomhøjde 50 cm over sprøjtemål (jord eller afgrøde), med mindre andet er nævnt under særlige vilkår.
 • Min. tryk er det laveste tryk, som i test har givet en jævn fordeling dækning.
 • Max. tryk er det højeste tryk, som i test har vist den angivne afdriftsreduktion.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve