Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Nye fleksible regler for efterafgrøder

Nye fleksible regler for efterafgrøder

Nogle af de nye regler for etablering af efterafgrøder er vedtaget. Det bliver ikke, som nogen håbede, muligt at anvende kvælstoffikserende arter som efterafgrøder. Men der kommer mere fleksible regler for fristen for etablering. Det betyder, at efterafgrøder kan etableres efter fristen 20. august helt frem til 7. september, men det koster et træk i kvælstofkvoten eller en udsat destruktionsdato afhængigt af, hvilken type af efterafgrøde, der er tale om.

MFO-efterafgrøder

Reglerne for MFO-efterafgrøderne er endnu ikke vedtaget, men vi forventer, at det bliver som her beskrevet.

Hvis MFO-efterafgrøderne sås efter 20. august, så rykkes destruktionsdatoen, som det fremgår af nedenstående skema.

Pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder

For pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder gælder det, at en udsættelse af etableringstidspunktet koster et træk i kvælstofkvoten. Størrelsen på kvotetræk afhænger af etableringsdato og mængde af udbragt husdyrgødning som det ses af nedenstående tabel. Disse regler er vedtaget.

Senere såning skal indberettes

Hvis efterafgrøderne, og det gælder alle typer, sås senere end 20. august, så skal det indberettes i TastSelv senest 10. september.

Hvis du ændrer noget i forhold til den oprindelige plan med efterafgrøder, så anbefaler vi, at du kontakter din planteavlskonsulent.

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve