Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Når du ikke at etablere MFO-efterafgrøder inden fristen 20. august?

Når du ikke at etablere MFO-efterafgrøder inden fristen 20. august?

Sommerens vejr har udskudt høsten mange steder i landet, og det betyder også, at det for mange landmænd bliver svært at nå at etablere MFO-afgrøderne inden den 20. august.

Der er dog mulighed for at få anerkendt vejrliget som usædvanlige omstændigheder eller force majeure og derved opnå dispensation fra såningsfristen for efterafgrøder.

Det kræver som udgangspunkt, at der lokalt har været:

  • usædvanlige nedbørsmængder på det normale såtidspunkt eller
  • usædvanligt lave temperaturer hen over vækstsæsonen

Der skal være tale om usædvanlige vejrforhold

Almindelig, mindre udsving i vejret vil ikke være nok til at opnå dispensation. For at få anerkendt vejrliget som en usædvanlig omstændighed, skal der være tale om ekstraordinære og usædvanlige vejrforhold.

Man kan fra 20. august se et kort over de områder i Danmark, som NaturErhvervstyrelsen på forhånd anerkender som ramt af disse vejrforhold. Landmænd i disse områder kan søge om dispensation fra den 20. august. Kortet, som er udarbejdet ud fra vejrdata fra DMI, vil ligge på naturerhverv.dk og i Internet Mark Kort.

Andre landmænd kan også søge om dispensation, men de skal selv dokumentere, at de har været udsat for ekstraordinære og usædvanlige vejrforhold.

Man kan sende sin ansøgning om dispensation, når man igen kan så efterafgrøder

Fra den dag det igen er muligt at høste og så efterafgrøder, har man 15 dage til at indsende sin ansøgning om dispensation.

Det er ikke nødvendigt at sende ansøgningen, hvis man stadig er i gang med at høste de pågældende marker. Det er ikke muligt at søge før 20. august.

Ingen dispensation hvis MFO-efterafgrøderne kan flyttes til andre arealer på bedriften

Husk at man godt kan flytte MFO-efterafgrøder til andre arealer på bedriften.

Hvis man fx allerede har høstet en anden mark end den, man oprindeligt havde planlagt at etablere efterafgrøder på, og man kan så efterafgrøder på den høstede mark, kan man ikke få dispensation. Så skal man bruge den høstede mark.

Alle ansøgere skal altså også dokumentere, at det ikke har været muligt at etablere MFO-efterafgrøder på andre arealer end dem, hvor det har været planlagt.

En dispensation gælder også pligtige efterafgrøder

Hvis NaturErhvervstyrelsen kan godkende force majeure i forbindelse med MFO-efterafgrøder, gives der samtidig dispensation fra fristen for såning, 20. august, af pligtige efterafgrøder i form af korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug og vårbyg efter plantedækkebekendtgørelsen. Landmanden skal derfor også først etablere disse pligtige efterafgrøder, når det er muligt efter høst. Skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast Selv-service skal stadig benyttes til at indberette de senere etablerede pligtige efterafgrøder.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til dispensationsansøgningen, er du velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve