Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Mulighed for tilskud til frivillige, målrettede efterafgrøder igen i 2018

Mulighed for tilskud til frivillige, målrettede efterafgrøder igen i 2018

Som følge af Landbrugspakken, som har givet os mulighed for at gødske optimalt med kvælstof, skal der også i 2018 etableres et vist areal med såkaldte Målrettede efterafgrøder. Der gives et tilskud på 700 kr., som kompensation for omkostningerne til etablering. De målrettede efterafgrøder kan dog kun etableres med tilskud i de områder som er vist på nedenstående kort.

Hvis du interesse i at etablere målrettede efterafgrøder, og endnu ikke aftalt det med din planteavlskonsulent, vil vi opfordre dig til at kontakte os snarest muligt og inden d. 1. februar. Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle ’, og derfor kan vi ikke på forhånd love at man får del i puljen, men vi vil tage dem i den rækkefølge vi får dem ind.

Ved at følge nedenstående link og logge ind på landmand.dk kan du få overblik over behovet for målrettede efterafgrøder på netop din bedrift.

https://gis.landmand.dk/Gis/AfterCrop

De målrettede efterafgrøder skal som i 2017 ansøges i Fællesskemaet, der åbner 1. februar og løber til den forventede ansøgningsfrist 20. april, eller indtil alle de ålrettede efterafgrøder er ansøgt. I 2018 vil der være 2 ansøgningsrunder, og tilskudssatsen vil være uforandret 700 kr. pr. ha.

Der er beregnet et samlet indsatsbehov på ca. 114.000 ha målrettede efterafgrøder i 2018. Hvis indsatsbehovet ikke dækkes med ansøgte målrettede efterafgrøder med tilskud, vil det forventeligt medføre krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder (uden tilskud).

De målrettede efterafgrøder er i 2018 fordelt pr. ID15-område, hvor de i 2017 var fordelt pr. kystvandsopland. Det vil sige, at ansøgning om målrettede efterafgrøder i det enkelte ID15-område lukker, når ID15-områdets tildelte målrettede efterafgrøder er ansøgt. Herved undgås det, at der kommer en skæv fordeling af de ansøgte efterafgrøder, som det skete i 2017.

Ansøgningen sker fortsat efter ”først til mølle”-princippet. Der åbnes op for ansøgning af alle de målrettede efterafgrøder fra 1. februar, i de ID15-områder der har et indsatsbehov i forhold til grundvand eller med indsatsbehov i forhold til kystvand og lav retention (runde 1). I runde 2 åbnes der for de ID15-områder, hvor der er et indsatsbehov i forhold til kystvand og høj retention (over middel). Det vil sige, hvis alle målrettede efterafgrøder er ansøgt før runde 2 åbner, så kan der ikke ansøges i runde 2.

Vejledende kort over krav om målrettede efterafgrøder i 2018

Herunder ses Landbrugsstyrelsens vejledende kort over krav om målrettede efterafgrøder i 2018. Efterafgrødebehovet på kortet er angivet som en procentdel af efterafgrødegrundarealet i 2017, og viser hvor stor en procentdel, der skal udlægges med efterafgrøder i de områder, hvor der er et indsatsbehov.

behov for efterafgrøder

 

Kort over ansøgningsrunder i 2018

Herunder ses Landbrugsstyrelsens kort over ansøgningsrunder til målrettede efterafgrøder i 2018.

Runde 1 åbner 1. februar, for ansøgning i områder, hvor der er indsatsbehov i forhold til grundvand eller med indsatsbehov i forhold til kystvand og lav retention.
Runde 2 forventes at åbne 1. marts (måske senere) for ansøgning i områder, hvor der er et indsatsbehov i forhold til kystvand og høj retention (over middel).

test

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve