Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Lys bladplet breder sig fortsat i mange vinterrapsmarker

Lys bladplet breder sig fortsat i mange vinterrapsmarker

Svampesygdommen lys bladplet mere udbredt end normalt i vinterraps i år. Det er usædvanligt, at svampen optræder i så mange marker og så udbredt. Sidst der optrådte så udbredte angreb af lys bladplet i Danmark var i 1995. Den milde og fugtige vinter og det fugtige og kølige forår har fremmet svampen. På nuværende tidspunkt ses friske angreb på de øvre blade i flere marker, og der er risiko for angreb på knopperne. Se billeder nedenfor fra 18. april. Svampen kan ved kraftige angreb angribe knopper og skulper og derved være meget tabsvoldende. I UK er lys bladplet den vigtigste svampesygdom i vinterraps, og i mange forsøg med kraftige angreb er der opnået over 10 hkg/ha i merudbytte for bekæmpelse. Udbyttetabet estimeres som 33% x % angrebne planter. Vi ser flere steder 50-70% angrebne planter hvilket vil svare til et udbyttetab på 8-11 hkg frø pr. ha ved et forventet udbytte på 5 tons pr. ha.

Erfaringerne fra UK er, at hvis svampen er veletableret, er det svært at opnå god effekt, fordi svampemidlerne ikke er så kurative. Der er ikke nogen fast bekæmpelsestærskel, men bekæmpelse anbefales ved over 20-25 procent angrebne planter. Hvis der er kraftige angreb og endnu ikke udført bekæmpelse og ikke udsigt til fuld blomstring (st. 65) indenfor ca. 8 dage, udføres bekæmpelse nu.

Mod lys bladplet har følgende midler bedst effekt: Orius, Folicur Xpert og Prosaro. Midlerne får 3 stjerner på en 0-4 skala. Herefter kommer Juventus med 2,5 stjerner og Efilor med 2 stjerner. Der anbefales mod lys bladplet 50-75 procent dosering afhængig af angrebsgrad, dvs. 0,625-0,95 l Orius, 0,5-0,75 l Folicur Xpert eller 0,5-0,75 l Prosaro.

Mod de øvrige svampe anbefales 70 procent normaldosering under blomstring, som angivet i ovennævnte plantenyt. Hvis der f.eks. ønskes anvendt 0,35 l Amistar + 0,45 l Orius mod øvrige svampe, anvendes ved betydende angreb af lys bladplet i stedet 0,35 l Amistar + (0,625 -0,95) l Orius eller der vælges udelukkende 0,95 l Orius eller udelukkende 0,75 l Folicur Xpert/ Prosaro, hvis triazolreglerne og de øvrige regler tillader det. Se nedenfor.

Husk triazolreglerne
Orius, Folicur Xpert og Prosaro tæller med i triazolreglerne. Hvis der er anvendt Orius, Folicur Xpert eller Prosaro efterår må der hele sæsonen maks. anvendes 175 g tebuconazol. Hvis det ikke er tilfældet, må der hele sæsonen anvendes i alt 250 g tebuconazol.

For Orius gælder: må kun anvendes enten efterår eller forår. Forår maks. 1,25 l. 1,0 l indeholder 200 g tebuconazol.

For Folicur Xpert gælder: maks.2 x 0,78 l dog kun maks. 1,1 l, hvis behandlet med Folicur Xpert efterår. 1,0 l indeholder 160 g tebuconazol.

For Prosaro gælder: Maks. 2 behandlinger pr. sæson med minimum 14 dages mellemrum. Maks. 2,0 l pr. sæson, dog kun maks. 1,4 l hvis behandlet med Prosaro efterår. Maks. 1,0 l pr. behandling. 1,0 l indeholder 125 g tebuconazol.

Kontakt din planteavlskonsulent hvis du er i tvivl.
21

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve