Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Fristen for at så efterafgrøder forlænget til 30. august 2016

Fristen for at så efterafgrøder forlænget til 30. august 2016

Der er mange landmænd, der har problemer med at komme til at høste som planlagt, fordi det har regnet usædvanligt ofte i slutningen af juli og begyndelsen af august. Det betyder også, at det er vanskeligt at nå at så de sidste efterafgrøder inden fristen 20. august 2016. Derfor udsættes fristen i år.

Vejret er fortsat meget ustadigt, og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har derfor besluttet at udsætte fristen for at så efterafgrøder, som består af en blanding af korsblomstrede arter, almindelig rug, stauderug, honningurt eller vårbyg. Fristen for at så efterafgrøder udsættes med 10 dage til 30. august 2016 – det gælder både pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder.

Du skal indberette de pligtige efterafgrøder senest 12. september 2016

Fristen for at indberette de pligtige efterafgrøder bliver samtidig udskudt fra 31. august til 12. september 2016. Det betyder, at landmænd får bedre tid til at indberette deres efterafgrøder.

Du må tidligst nedpløje pligtige efterafgrøder 30. oktober

Fristen for at nedpløje pligtige efterafgrøder bliver tilsvarende rykket 10 dage. Du må derfor tidligst nedpløje dine pligtige efterafgrøder den 30. oktober 2016.

Du må tidligst nedpløje MFO-efterafgrøder 6. november

Fristen for at nedpløje MFO-efterafgrøder bliver tilsvarende rykket 10 dage. Du må derfor tidligst nedpløje dine MFO-efterafgrøder den 6. november 2016. Det gælder også MFO-græsudlæg.

Hvis du alligevel ikke når at så de sidste MFO-efterafgrøder

Hvis du på grund af ekstremt dårligt vejr fortsat ikke kan nå at så de sidste MFO-afgrøder inden den udsatte frist, 30. august 2016, så er der stadig en mulighed for at opfylde dit MFO-krav. De landmænd, der står i den situation, kan nemlig påberåbe sig force majeure.

Hvornår er man omfattet af force majeure?

Hvis du vil gøre force majeure gældende, skal det ske senest 15 arbejdsdage efter, at du er i stand til at give en sådan meddelelse. I forbindelse med MFO-efterafgrøder, hvor der er frist for etablering 30. august 2016, betyder det, at du skriftligt skal meddele, at din bedrift er ramt af force majeure senest 20. september 2016.

Du skal sende et brev eller en mail til NaturErhvervstyrelsen, hvor du skal vedlægge dokumentation. Du skal kunne dokumentere, at den ekstraordinære situation betyder, at du ikke har haft mulighed for at så tilstrækkelige arealer med efterafgrøder på noget tidspunkt i perioden fra høsten startede og helt frem til ansøgningsdatoen eller en eventuel kontrol.
Dokumentationen kan eksempelvis være fotos, nedbørsdata eller lignende.

Brug for mere information?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dine planteavlskonsulent.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve