Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Kvælstofprognosen 2017

Kvælstofprognosen 2017

Kvælstofprognosen for 2017, der er beregnet på grundlag af N-min målinger på 143 marker, viser et mindre kvælstofbehov end ”normalt”. Resultaterne af målingerne viser, at N-min-indholdet i foråret 2017 på lerjord og på blandede sand- og lerjorder er højere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år.
Årsagen til at kvælstofprognosen ser ud, som den gør, er at nedbøren fra 1. september 2016 til udgangen af februar 2017 har været mindre end normalt, især i den østlige del af Jylland og på øerne.

Prognosen for Fyn og omliggende øer (område A) viser, at der på JB 1 og 3 er et uændret kvælstofbehov, mens der på de øvrige jordtyper skal trækkes 5 kg N pr. ha fra i korn og forårssåede afgrøder.
Prognosen gælder ikke for overvintrende afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren – dvs. græs, vinterraps o. lign., men prognosen gælder altså for vinterkorn.
Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2017. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha. Område A og B er vist på kortet og i kommunetabellen.

Område Grovsand Finsand Lerjord
  JB 1 og 3 JB 2 og 4 JB over 4
A 0 -5 -5
B 0 -5 -10

 

Kvaelstofprognosen_2017

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan

Du skal huske at korrigere din gødningsplan. Kontakt eventuelt din planteavlskonsulent, hvis du er i tvivl.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve