Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Kvælstofprognosen 2015

Kvælstofprognosen 2015

Kvælstofprognosen er kommet. Den viser et mindre indhold af kvælstof i jorden på finsandet jord og lerjord dvs. på JB 2 og 4 samt på jorde med JB over 4. Derfor må du på disse jordtyper i korn og forårssåede afgrøder bruge lidt mere kvælstof.

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype (kg N pr. ha)

Område  Grovsand JB 1 og JB 3   FinsandJB 2 og JB 4  LerjordJB over 4
 Hele landet  0  +5 +10

 

Hvis vi har udarbejdet din gødningsplan, så kan du på skema A under fane 6 finde, hvor mange ha du skal korrigere for prognosen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve