Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Kom godt i gang med vinterrapsen

Kom godt i gang med vinterrapsen

Lad os tilse dine rapsmarker, så du kan fokusere på de mange andre vigtige arbejdsopgaver, der er i foråret.

Hvorfor rapstjek?

For at rapsen kan yde optimalt, er det vigtigt, at den passes bedst muligt lige fra såning til høst. Vi undersøger rapsen for de faktorer, som har størst betydning for udbytteniveauet og kommer med konkrete løsningsforslag, når der er behov for det.

Lad os tilse din vinterraps

Tilmelder du dig rapstjek foråret 2018, foretager vores rapsteam 3 besøg henover sæsonen, når der forventes problemer i afgrøden. Konsulenten fastlægger selv ruten, og varigheden af besøget afhænger af det aktuelle behov i vinterrapsen.

Ved besøgene ser vi bl.a. på følgende:

  • Er der betydelige angreb af kålbrok?
  • Er der behov for bekæmpelse af ukrudt?
  • Er der angreb af lys bladplet og er der behov for bekæmpelse?
  • Er rapsen gødet optimalt? Der udtages blade til analyse for næringsstofmangel.
  • Er der glimmerbøsser og skulpesnudebiller over skadetærsklen?
  • Er der behov for svampesprøjtning omkring blomstring 1 eller 2 gange?
  • Er der behov for sengødskning?

Efter hvert besøg får du besked om, hvad vi har observeret, og hvad vi anbefaler, du skal gøre i vinterrapsen.

Hvad koster rapstjek?

Pris for alle besøg er 500,- kr./ mark plus 100 kr./ha ekskl. moms. Der betales for mindst 10 ha.

Vil du bestille dit rapstjek?

Tilmeld dig nu eller hurtigst muligt og anfør sådato og sort, så vi kan få planlagt dine besøg.
Tilmelding hos din planteavlskonsulent eller hos:

Anders Sigersted, Planteavlskonsulent, mobil: 2916 6116, email: aos@centrovice.dk
Lene Bjørnsbo, Planteavlsassistent, tlf.: 6340 7137, email: lbj@centrovice.dk

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve