Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Kender du CropSAT

Kender du CropSAT

SEGES og NaturErhvervstyrelsen har i fællesskab købt CropSAT. Ud fra satellitbilleder beregnes et vegetationsindeks, der viser biomassen på marken. Herudfra er det muligt at lave bl.a. et kvælstof tildelingskort. Programmet er gratis.

Hvad kan CropSAT.dk?

I web-programmet CropSAT.dk kan du udarbejde et gradueret kvælstof tildelingskort på baggrund af bearbejdede satellitdata. Derudover kan du udskrive en gradueret kvælstof tildelingsfil i formatet shape. Kvælstof tildelingsfilen kan indlæses i traktor terminalen, der læser kortet og tildeler gødningen gradueret hen over marken.

Du kan også bruge vegetationsindekset i CropSAT til at følge tilvæksten i marken og/eller mellem marker. Det er planen, at der kommer mindst to satellitbilleder i 2016 – midt april og begyndelsen af maj måned. Skyer kan dog blive et problem, da Sentinel2A ikke kan se igennem disse.

Det beregnede vegetationsindeks ud fra satellitbillederne svarer til det, der måles med de traktormonterede plantesensorer såsom Yara-N-Sensor, Isaria, Greenseeker o.l.

Hvordan bruger du CropSAT.dk ?

CropSAT består af meget få skærmbilleder. Du kan søge på adresse eller CVR nr. for at finde frem til dine marker. Du vælger en eller flere marker ved at klikke på dem.

CropSAT 1

1. Find dine marker ved at indtast en adresse. Vælg derefter en mark. Når den er valgt vises den med rød farve. Tryk på næste.

CropSAT 2
2. Derefter ser du vegetationsindekset på marken. Et vegetationsindeks er tæt korreleret med biomassen og vises med gule og grønne farver. Den gule farve viser områder, hvor afgrøden er svag, og den mørke grønne farve viser områder, hvor afgrøden er meget kraftig. Værdierne i vegetationsindekset går fra 0.0 til 1.0. I boksen i venstre side skal brugeren indtaste kg N pr. ha for hvert af de 5 niveauer. Det er altså brugeren, der bestemmer, hvordan kvælstoffet skal fordeles.I overstående eksempel er de høje værdier langs et hegn, og de lave værdier er på bakketop og skråning. Her vælges at skrue ned i det meget grønne område på grund af risiko for lejesæd, og de meget gule områder får også en reduceret kvælstofmængde på grund af lavt plantetal i området.

CropSAT 33. Næste vindue viser resultatet af fordelingen af kvælstof inden for de 5 vegetationsindeks niveauer. I boksen til venstre skal indtastes, hvor mange procent kvælstof handelsgødningen indeholder. Nederst ses den totale gødningsmængde. Man skal være opmærksom på, at CropSAT ikke kender til de danske gødningsregler, så du skal være opmærksom på ikke at anvende mere kvælstof, end der er plads til indenfor din kvælstof kvote. Hvis man som bruger er tilfreds med fordelingen, går man videre i programmet ellers trykker man på forrige og retter kvælstof mængderne til.

4. Når man trykker på ” Download N-tildelingsfil”, danner CropSAT i alt 4 filer. Png filen er en billedfil i stil med PDF. Hvis du dobbeltklikker på den, vises kvælstofkortet på din skærm og kan printes ud. De andre 3 filer hedder under et shape filer. De skal altid ligge sammen for at fungerer som de skal. De skal derfor alle 3 på et USB stik og overføres til traktorterminalen.CropSAT en shape fil og en png fil.

Hvordan skal jeg fordele kvælstoffet på min mark?

 

Du skal ramme den kvælstofmængde i gennemsnit, der er angivet for marken i din gødningsplan for at sikre dig, at du overholder din kvælstofkvote. Jo højere indeks, jo mere kvælstof stiller jorden til rådighed, og jo lavere er restbehovet for kvælstof. Omvendt skal du også tage hensyn til det udbytte, der er muligt at høste i området. Jo højere udbytte, jo større kvælstofbehov.

Du kan bruge følgende 3 eksempler i skemaet som idé til, hvordan du varierer kvælstofmængden. Tabellen gælder, hvis der er stor forskel på biomassen i marken. Hvis der er mindre forskel, kan variationen gøres mindre.

Vegetationsindeks Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3
Normaludbytte i området Variation i N-tildeling, kg N/ha Nomal udbytte i området Variation i N-tildeling, kg N/ha Normal udbytte i området Variation i N-tildeling, kg N/ha
1 Meget lavt 20 Middel 70 Meget lavt 20
2 Middel 60 Middel 60 Lavt 40
3 Middel 40 Middel 40 Middel 40
4 Middel 20 Middel 20 Middel 20
5 Højt/middel 0 Højt/middel 0 Højt/middel 0

Mangler du at tildele 40 kg kvælstof pr. ha i marken, og du tror, at marken passer på beskrivelsen i eksempel 1, skriver du 40 ind i linje 3.

 

Hvis det høje indeks i linje 5 skyldes, at det er en lavning, hvor jorden leverer meget kvælstof til afgrøden, og hvor der er risiko for lejesæd, trækker du 40 kg kvælstof fra og skriver 0.

 

I linje 1 skriver du 20, fordi du ikke tror, at bestanden er tæt nok til at kunne nå et højt udbytte.

 

Tilsvarende korrigerer du gennemsnitstildelingen 20 kg N op i linje 2 og skriver 60 kg N og 20 kg ned i linje 4 og skriver 20 kg N. Hvis tildelingen ikke passer med den planlagte gennemsnitstildeling, korrigeres tildelingerne herefter.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve