Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Intet krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2019

Intet krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2019

Det er heldigvis lykkedes at få tilmeldt nok frivillige målrettede efterafgrøder, nedsat N-kvote og øvrige alternativer, så Landbrugsstyrelsen har meldt ud, at der ikke kommer yderligere krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2019.

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at de 139.300 ha ansøgte målrettede efterafgrøder og alternativer med tilskud fordelte sig på:

  • 119.000 ha efterafgrøder
  • 15.900 ha med nedsat N-kvote
  • 4.400 ha med øvrige alternativer

Tiltagene svarer til en kvælstofreduktion på knap 1.167 ton. Dette opfylder stort set det udmeldte indsatsbehov for 2019.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve