Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Hvordan kontrolleres efterafgrøderne?

Hvordan kontrolleres efterafgrøderne?

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Igen i år kontrolleres efterafgrøderne, både græsudlæg udlagt i foråret og efterafgrøder etableret omkring høst, efter ’trappemodellen’. Det nye er, at manglende pligtige efterafgrøder kan udløse bøde, samt KO, hvor vi dog endnu ikke kender reglerne. Kontrollen af efterafgrøder er startet 11. september.

Trappemodellen

Efterafgrødernes plantedække vil blive kontrolleret efter nedenstående. Derudover bliver det kontrolleret, at der er anvendt de tilladte arter – kontrollørerne kan godt kende forskel på kornsorterne ! Og for MFO-efterafgrøder bliver det kontrolleret, at der på hver kvadratmeter er mindst 2 tilladte arter.

Konsekvens hvis efterafgrøder underkendes

Pligtige- og husdyrefterafgrøder

For pligtige og husdyrefterafgrøder kan der som nævnt blive tale om både bøde og KO, hvis anmeldt efterafgrøde underkendes. Bødestørrelsen forventes at være kr. 1200 pr. ha for ha anmeldt, som ikke kan godkendes. KO-støttenedsættelsen vil være mellem 1 og 3 %, men der gives ikke KO, hvis kontrollanten kan se, at landmanden har forsøgt at etablere efterafgrøderne efter god landmandspraksis, hvis kravet kan dækkes af efterafgrødebanken eller det drejer sig om ekstra indberettede efterafgrøder.

Målrettede efterafgrøder

Hvis det drejer sig om målrettede efterafgrøder, der giver en de minimis-støtte, så mister landmanden denne støtte og får et træk i N-kvoten i 2019/20, samt en yderligere sanktion, idet der også trækkes i de minimis på de godkendte arealer afhængig af det underkendte areals størrelse.

Der trækkes ikke i grundbetaling eller den grønne støtte.

MFO efterafgrøder

Konsekvensen af manglende MFO-efterafgrøder er, at landmanden ikke opfylder MFO-kravet, og dermed kan miste helt op til 75 % af den grønne støtte.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve