Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Hvem holder øje med din vinterraps?

Hvem holder øje med din vinterraps?

De dygtigste landmænd tjekker vinterrapsen

De dygtigste landmænd sørger for, at der bliver kigget til deres vinterraps flere gange om ugen henover efteråret. Det er nemlig forudsætningen for, at opnå et højt udbytte.

Hvert år er der landmænd, som ”misser” vigtige beslutninger i vinterrapsen, fordi de har travlt med at høste eller så. Og i efteråret 2014 er risikoen for udbyttetab ved manglende tilsyn af marken større end tidligere. Så det er vigtigt, at du allerede nu planlægger, hvem der skal holde øje med dine rapsmarker i efteråret.

Hvorfor skal jeg holde ekstra øje i 2014?

En række forhold betyder, at der er grund til at holde ekstra øje med vinterrapsen i efteråret. Fra 1. december 2013 til 1. december 2015 er brugen af alle bejdsemidler med neonicotinoider forbudt. Forbuddet gælder hele EU, og i forbudsperioden vil man undersøge, om midlerne har en skadelig effekt på bier. Vær i den forbindelse opmærksom på, at overgemt rapsudsæd med neonicotidbejdsning ikke må anvendes i perioden.

Nye bejdsemidler virker kun frem til kimbladstadiet

I efteråret 2014 udbydes der to bejdsemidler: Force 20 CS og Mesurol FS 500. De virker dog kun frem til kimbladestadiet, og det er derfor nødvendigt at være ekstra opmærksom på tidlige angreb af rapsjordlopper og tjekke rapsen ofte, så bekæmpelse med pyrethroider kan iværksættes rettidigt. Vinterraps, der angribes af rapsjordlopper kort efter fremspiring, kommer sig aldrig helt.

Rapsjordlopper på vej mod ny top

Jordbruksverket i Alnarp i Sydsverige har igen i dette forår undersøgt en række ubehandlede områder i vinterrapsmarker i Skåne for larveangreb af rapsjordlopper. Her blev der fundet betydeligt flere larver end i de foregående 5 år, og Jordbruksverket forventer derfor, at bestanden af rapsjordlopper vil nå en ny top i efteråret 2014.

Mange er også i tvivl om andre ting!

• Hvornår kan rapsen beskyttes bedst og billigst mod rapsjordlopper og snegle?
• Skal spildkorn bekæmpes og hvornår?
• Hvordan gødes rapsen optimalt, herunder beregning af ”biomass indeks”?
• Skal afgrøden vækstreguleres?
• Er der behov for svampebekæmpelse?
• Er der behov for yderligere gødning?
• Skal der behandles med Kerb?

At træffe den rette beslutning, giver grundlag for højt udbytte.

Lad planteavlskonsulenten holde øje med din raps

Planteavlskonsulenterne tilbyder i dette efterår fokusbesøg i vinterrapsen. I perioden frem til 10. oktober foretager vi 4-6 tilsyn af din vinterraps, og sender dig efter hvert besøg en SMS eller mail med anbefalinger til den kommende indsats i marken.
Fokusbesøgene sker løbende, og når der er aktuelle problemer i afgrøden. Konsulenten fastlægger selv ruten og varigheden af besøget afhængig af det aktuelle behov i vinterrapsen. Vurderer konsulenten, at der er behov for yderligere rådgivning, vil du blive kontaktet pr. telefon.

Hvad koster fokusbesøgene?

Prisen på fokusbesøgene udregnes pr. tilsået hektar. Det koster kun 75 kr. pr. ha. vinterraps, og der betales for min. 10 ha og maks.100 ha.

Tilmelding

Kontakt os, hvis du ønsker et fokusbesøg i din vinterrapsen.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve