Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Har du en sneglesstrategi?

Har du en sneglesstrategi?

Det våde sommervejr har givet sneglene mulighed for at formere sig voldsomt, og allerede nu ses der mange snegle i markerne.  For at sikre vintersæd og -raps bør du lægge en strategi for snegleforebyggelse og bekæmpelse.

Forebyggelse – vær på forkant!

Det er afgørende at opdage sneglene tidligt og bekæmpe dem, før de skader afgrøderne. Undersøg derfor stubmarker efter høst og de nysåede marker før fremspiring. Kig efter snegle og æg i planterester og hulrum i jorden. Tidligere forsøg har vist, at sneglefælder ikke giver et retvisende billede af, hvornår der skal behandles. Centrovices planteavlskonsulenter anbefaler dog at opsætte sneglefælder, da det giver dig en indikation af, hvor mange snegle der er i markerne.

Sneglefælde 02

Lav dine egne sneglefælder

Placer en plastsæk, en tallerken, en halmballe eller et fugtigt stykke pap med lidt fuldkornsmel eller knækkede hvedekerner under flere steder i marken. Er der over et par dage 8-10 snegle i en fælde på størrelse med et A4 papir, er der mange snegle i marken. Observerer du 1-2 snegle pr. fælde i forageren, bør du udføre randbehandling med sneglegift.

 

 

Sådan forebygger du snegle

Har du store problemer med snegle, bør jorden fra høst og frem til såning af vintersæd holdes sort ved gentagne harvninger. På den måde forstyrres sneglene, og deres fødegrundlag fjernes. I nogle tilfælde kan det udsætte såtiden lidt, men det kan være nødvendigt ved store forekomster af snegle.

På svær jord kan det være en fordel at stubharve flere gange frem for at pløje, da det kan være svært at få pakket jorden ordenligt efter pløjning og dermed fjerne sneglenes gemmesteder. Risikoen for kraftige snegleangreb efter grubbesåning af raps kan reduceres ved at harve før såning. I raps ses angrebene oftest efter fremspiring på kimbladene, eller ved at kimplanter bliver ædt under fremspiring.

I vintersæd kan kernerne blive ædt inden fremspiring. Ved at ændre sådybden i korn fra 2 cm til 4 cm har forsøg vist at angreb på kernerne kan reduceres med ca. 70 %. Efter fremspiring er det bladene, sneglene æder. Hvis ikke kernerne angribes, og kornet når at spire frem, vil det have bedre mulighed for at vokse fra senere snegleangreb ved tidlig såning.

Bekæmpelse af snegle

I Danmark har vi kun et godkendt aktivstof til rådighed til bekæmpelse af snegle – ferrifosfat. I tabellen nedenfor ses en oversigt over de godkendte midler og anbefalede doser. Agros Sneglekorn og Sluxx HP er identiske, mens SmartBayt er anderledes opbygget, så dosering kan ikke udledes på baggrund af indholdet af ferrifosfat. Forventer du angreb, bør du sørge for at sneglemiddel hjem i god tid.

Vær opmærksom på at sneglemiddel i år er billigere end tidligere, når der skal forhandles pris.

Snegle-kornene spredes straks efter såning. Det er særlig vigtigt at sprede sneglekornene, på lerbanker samt langs hegn og markskel. Dræbersneglene vandrer ind i markerne om natten. De kommer fra huller eller gange i jorden eller fra skel og hegn, hvor de gemmer sig om dagen.

Oversigt over godkendte sneglemidler

Middel Indhold af aktivstof i % Godkendt normaldosis, landbrug kg/ha Anbefalet dosis kg/ha Granulater pr. m2 ved anbefalet dosis Kr. pr. kg inkl. afgift ekskl. moms Pris ved anbefalet dosis, kr./ha inkl. afgift ekskl. moms
SmartBayt 1,6 50  8-10 30-40 28 224-280
Sluxx HP/Agros Sneglekorn 3 7  4-5 30-40 38 152-190


Læs mere om forebyggelse og bekæmpelse af snegle på landbrugsinfo.dk

Selvom der står anbefalede doser i tabellen, afhænger den ”rigtige” dosis af antallet af snegle, da det er en gift, som skal ædes af sneglene, for at den virker. Start evt. med en lavere dosis og gentag behandling, hvis sneglekornene hurtigt forsvinder. Det er vigtigt at følge op på behandlingen, så du ikke kommer for sent med en evt. 2. behandling. Når afgrøderne har 6 blade, vil planterne ikke længere blive påvirket af snegleangreb i betydelig grad.

Det er vigtigt at være på forkant. Kommer du for sent, er det svært og ofte umuligt, at stoppe et angreb af snegle, når de først er i gang med, at forårsage skader på afgrøden.

Ved store forekomster af snegle bør det overvejes om der skal sås vårsæd i stedet, da der kun sjældent er problemer med snegle her.

Kontakt din planteavlskonsulent, hvis du er i tvivl

Har du spørgsmål vedrørende sneglebekæmpelse er du velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve