Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Græsukrudt - ryd op i vinterrapsen

Græsukrudt – ryd op i vinterrapsen

Græsukrudt er et problem i korn og kan hæmme rapsen voldsomt. Derfor er det altid vigtigt med en målrettet bekæmpelse af græsukrudt, så frøpuljen reduceres i vinterrapsen. I vinterrapsåret har man chancen for at reducere frøpuljen betragteligt på de arealer, hvor der er problemer med goldhejre, rajgræs, rapgræs, vindaks, rævehale og væselhale. Det er blot vigtigt, at man fastsætter en ukrudtsstrategi, som tilgodeser de specifikke græsproblemer, som forekommer på ejendommen.

Græsmidlerne, som er godkendt i vinterrapsen, har også effekt på de græsser, som har SU-resistens overfor de midler, som anvendes i korn.

Bekæmpelse af spildkorn alene

Spildkorn med op til to blade kan bekæmpes ved hjælp af Agil 100EC med en dosering på 0,20 liter pr. ha. Dette til en pris på blot 45 kr. Spildkorn med op til seks fuldt udviklede blade kan bekæmpes med Agil 100EC med dosering 0,38 liter pr. ha. Prisen er 90 kr. Ved anvendelse af Focus Ultra vil en tilsvarende bekæmpelse koste ca. det dobbelte med udgangspunkt i de priser, som de to produkter forhandles til i øjeblikket.

Der bør altid tilsættes 0,2 liter sprede-klæbemiddel pr. ha. hvis der anvendes Agil 100EC og 0,5 liter pr. ha. Dash, hvis man anvender Focus Ultra.

Bekæmpelse af rajgræs og italiensk græs

En tidlig bekæmpelse er vigtig, hvis man ønsker den optimale effekt. Rajgræsser med under to fuldt udviklede blade bør altid bekæmpes med Focus Ultra. Den bedste effekt på ca. 90% opnås med dosering 1,25 liter til ca. 200 kr. pr. ha. Ved en senere bekæmpelse, hvor rajgræsset har seks fuldt udviklede blade, kan opnås en effekt på op mod 80% med 2 liter Focus Ultra. Prisen er ca. 325 kr. pr. ha. I sjældne tilfælde og hvis rajgræsset giver massive problemer, kan behandlingen eventuelt gentages henover efteråret.

Erfaringerne med Agil 100EC til bekæmpelse af rajgræs er ikke gode, og ovenstående bekæmpelse vil koste ca. 50% mere.

Bekæmpelse af spildkorn og rævehale

Anvend Agil 100EC når der skal bekæmpes rævehale, men bekæmpelsen skal ske tidligt, hvis man ønsker en optimal effekt. Rævehale spirer hurtigt og er ofte at finde i rapsmarkerne før rapsen spirer frem. Rævehale med under to fuldt udviklede blade bør altid bekæmpes med Agil 100EC. Der opnås en effekt på 95% med 0,75 liter til ca. 120 kr. pr. ha. Ved senere bekæmpelse kan rævehale med op til seks fuldt udviklede blade, opnå en effekt på op mod 95% med 1,5 liter Agil 100EC. Prisen er ca. 320 kr. pr. ha. I sjældne tilfælde og kun ved massive problemer med rævehale, kan behandlingen eventuelt gentages henover efteråret.

Ved anvendelse af Focus Ultra vil en tilsvarende bekæmpelse koste ca. 50% mere, så det er kun relevant i de tilfælde, hvor rajgræs også er et problem.

Fakta om græsukrudtsbekæmpelse i vinterraps med Kerb 400SC

Man bekæmper ikke ALT græsukrudt med Kerb 400SC i den fulde dosering på 1,25 liter pr. ha, og man skal være meget forsigtig, hvis man anvender Kerb 400SC i en lavere dosis. Kerb 400SC har under optimale udbringningsforhold, kun 74% effekt på rajgræs, 57% effekt på rævehale og op mod 80% effekt på væselhale og spildkorn. Til gengæld bekæmpes rødsvingel med hele 96% og flyvehavre med 92%, hvis man anvender den fulde dosering Kerb 400SC. Udover effekten på græsser har Kerb 400SC i fuld dosering en sekundær effekt på burresnerre (37%), fuglegræs (63%), kornblomst (43%), stedmoder (36%), rødsvingel (96%), tvetand (40%), valmue (37%) og ærenpris (37%).

Kontakt os

Kontakt planteavlskonsulent Karen Linddal Pedersen hvis du har problemer med græsukrudt i vinterrapsen eller andre afgrøder, så udarbejder vi i fællesskab en målrettet græsukrudtsstrategi til dig.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve