Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Fristen for at så efterafgrøder forlænget til 30. august

Fristen for at så efterafgrøder forlænget til 30. august

Landbrugsstyrelsen har udsat fristen for at så efterafgrøder, som består af korsblomstrede afgrøder, almindelig rug, stauderug, honningurt eller vårbyg. Fristen for at så disse efterafgrøder udsættes med 10 dage til 30. august 2017. Fristudsættelsen gælder både pligtige efterafgrøder, målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og MFO-efterafgrøder.

Samtidig rykkes datoen for at destruere efterafgrøderne med 10 dage, så de tidligst må nedpløjes eller på anden måde destrueres fra 30. oktober 2017.

Fristen for at indberette pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder bliver samtidig udskudt fra 31. august til 11. september 2017.
Fristen for at indberette tidligt sået vintersæd er fortsat d. 10. august.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve