Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Forlængelse og afslag på godkendelsen af glyphosatprodukter

Forlængelse og afslag på godkendelsen af glyphosatprodukter

Godkendelsen af glyphosatmidlerne er nu forlænget med 18 måneder, så alle produkter må opbevares og anvendes frem til 31. december 2017.

En række af midlerne, ved vi allerede nu, er forbudt at opbevare og anvende efter 31. december 2017. De midler bør du derfor ikke købe mere af, end at du kan nå at bruge dem op inden, de bliver forbudt.

Forlængede godkendelser

Miljøstyrelsen har forlænget godkendelsen af en lang række produkter indeholdende glyphosat. Disse produkters godkendelse er administrativt forlænget til den 31. december 2017, hvorefter der forhåbentlig foreligger en endelig afgørelse fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) om stoffets klassificering fremover, og produkterne kan revurderes. En oversigt over de produkter, som har fået forlænget godkendelsen kan ses i tabel 1.

Klik her for at se tabel 1 – godkendelse forlænget

 

Afslag på godkendelse

I forbindelse med diskussionen om glyphosat-produkters miljø- og sundhedsmæssige effekter, har der især været fokus på hjælpestoffet POE-tallowamin (også kendt som polyethoxyleret tallowamin eller POEA), som ifølge Miljøstyrelsen er langt mere giftigt end aktivstoffet glyphosat, og som Miljøstyrelsen derfor gennem hele forløbet har arbejdet på at få udfaset i Danmark. Som følge heraf har Miljøstyrelsen trukket godkendelsen af en række midler, som angives at indeholde hjælpestoffet POEA. Disse produkters godkendelse er trukket fra 30. juni 2016. De må sælges i grovvareleddet til og med 31. december 2016, og restlagre må opbevares og anvendes til 31. december 2017, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. En oversigt over produkterne findes i tabel 2.

Klik her for at se tabel 2 – godkendelse trukket

 

Opdaterede værktøjer

Middeldatabasen og Positivlisten samt App’en KemiTjek er pr. dags dato opdateret med alle disse ændringer, dvs. midlernes status vil blive vist korrekt ved søgninger/scanninger med disse værktøjer.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve