Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Tidlig sået vintersæd - besøg d. 29. september

Tidlig sået vintersæd – besøg d. 29. september

Vi har igen været på besøg hos Lars Storm, Allesø for at besigtige hans tidlige såede afgrøder.

Siden sidste besøg er der sprøjtet mod ukrudt 2. gang, og der er sprøjtet mod manganmangel i vinterrug. Der er tilsat pyretroid mod bladlus til alle marker. Jordtemperaturen er fortsat høj – 12 grader, og afgrøderne har udviklet sig enormt i den forgangne uge. Således har rug 8-10 sideskud, vinterbyg 5-8 sideskud og vinterhvede 2-3 sideskud. Der er begyndende angreb af meldug og bladplet i vinterbyg samt rust i vinterrug. Det anbefales ikke at sprøjte mod disse svampesygdomme.

Besøg den 29. september

  Vinterbyg (hybrid) Vinterrug (hybrid) Vinterhvede
Sort Sy Trooper Palazzo Mariboss
Forfrugt Vinterhvede Vinterhvede Vinterraps
Sådato 28. august 29. august 2. september
Planteantal, pl/m2 ca. 140 ca. 120 ca. 170
Sådybde, cm 2-3 2-3 4-5
Stadie St. 25-28
(5-8 sideskud)
St. 28-29
(8-10 sideskud)
St 22-23
(2-3 sideskud)
Dato for 1.ukrudtssprøjtning (kørespor netop synlige) 6. september 7. september 11. september
Middel og dosering 1. sprøjtning 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 Sempra 0,5 Stomp CS + 0,08 DFF
Dato for 2. sprøjtning (ukrudt og bladlus) 23. september 23. september 23. september
Anvendt sprøjteteknik ved 2. sprøjtning for at undgå fordampning af Boxer Der er sprøjtet om natten (fra kl. 21 – 06)200 ltr pr ha

3 bar

Ca 8 km/t

Bomhøjde ca 50 cm

Middel og dosering 2. sprøjtning 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,15 Karate/Cyperb 100 1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100  1 Boxer + 0,2 Briotril + 0,1 Karate/Cyperb 100 
Dato for 3. sprøjtning 24. september
Middel og dosering 3. sprøjtning 2 kg mangansulfat + 0,15 l spredeklæbemiddel
Bemærkninger Spredt forekomst af meldug og bladplet Spredt forekomst af ital. rajgræs, som ikke er bekæmpet. Her følges op i foråret
Den næste uge skal holdes øje med Lus ogmanganmangel Lus og Manganmangel Lus og manganmangel


Vinterbyg

vinterbyg290914

 

 

 

 

 

 

 

Vinterbyg – bladplet

vinterbyg-bladplet290914

 

 

 

 

 

 

 

Vinterrug

vinterrug290914

 

 

 

 

 

 

 

Vinterrug – ital. rajgræs

vinterrug-ital.rajgræs290914

 

 

 

 

 

 

 

Vinterhvede

vinterhvede290914

 

 

 

 

 

 

 

Grundet de nye regler, hvor tidlig såning af hvede kan erstatte efterafgrøder (i forholdet 5 ha tidlig sået hvede erstatter 1 ha efterafgrøder) samt lanceringen af hybridvinterbyg, er der i år sået mere vintersæd i slutningen af august og begyndelsen af september, end vi er vant til.

Da vi mangler erfaring med tidlig sået korn, især byg og hvede, har vi valgt at følge 3 marker i dette efterår. Vi besøger derfor Lars Storm, som bor tæt ved Allesø nord for Odense, og kigger på hans vinterbyg, -hvede og -rug en gang om ugen for at følge afgrødernes udvikling og deres behov for ukrudts-, sygdoms og insektbekæmpelse samt næringstildeling.

Læs om planteavlskonsulenternes besøg hos Lars Storm 15. september og 22. september.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve