Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  EU støtte 2013 og finansiel disciplin

EU støtte 2013 og finansiel disciplin

NaturErhvervstyrelsen udbetaler i denne uge mere end 6,2 milliarder kroner i støtte til danske landmænd.

Styrelsen har færdigbehandlet over 96 procent af de 44.200 indkomne ansøgninger.
På kontoen fra den 3. december
De første landmænd kan se Enkeltbetalingen på deres NemKonto allerede den 3. december. NaturErhvervstyrelsen udbetaler støtte igen én gang om ugen i de følgende uger. Hvis man ikke kan se sin støtte på kontoen den 3. december, er det altså ikke fordi, der er noget galt med ens ansøgning.
Alle støttemodtagere vil modtage en specifikation af støtten samme dag, som beløbet overføres til deres NemKonto. Det betyder, at brevet vil kunne ses i Tast selv-service samme dag. Breve i papirform kan være flere dage undervejs. Har man tilmeldt sig SMS eller mail i Tast selv-service, får man straks besked, når brevet er klar. Ifølge NaturErhvervstyrelsens eget resultatmål skal mindst 97 procent af de indkomne ansøgninger være behandlet den 31. december. Efter reglerne skal al støtten være udbetalt senest den 30. juni 2014.
Betalingsrettighedernes værdi er uændret i forhold til sidste år.
Finansiel disciplin nedsætter din støtte med 2,45 pct. i 2013
Størstedelen af de europæiske landmænd får reduceret deres direkte landbrugsstøtte allerede i år. EU-kommissionen indførte tidligere i år et fradrag i støtten, som kaldes finansiel disciplin.
Fradraget gælder de landmænd, som modtager mere end 14.916 kr. (2.000 euro) i Enkeltbetaling, handyrpræmie og etårig miljøstøtte for 2013. Nedsættelsen sker som led i den nye landbrugsreform og budgetaftale, hvor det i EU er besluttet at reducere budgettet for den direkte landbrugsstøtte og dermed den støtte, som udbetales for 2013 og årene frem. En del af pengene går til en krisereservefond til landbruget. Hvis der ikke opstår nogen kriser, får landmændene midlerne tilbage i form af direkte landbrugsstøtte i 2014. Krisereserven kan for eksempel tænkes brugt i tilfælde, hvor bestemte afgrøder ikke kan afsættes på grund af manglende forbrugertillid.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve