Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Det er nu, du skal sprøjte med Kerb 400 SC

Det er nu, du skal sprøjte med Kerb 400 SC

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps, hvor der er store forekomster af græsukrudt. Det sker for at forebygge resistens mod ukrudtsmidler, og behandling med Kerb 400SC er tilladt i perioden 1. oktober til 15. december 2016 samt 15. januar til 1. marts 2017.

Jordtemperaturen nærmer sig 10 oC og er fortsat faldende. Der er således optimal effekt ved anvendelse af  Kerb 400SC. Derfor anbefaler planteavlskonsulent Karen Linddal Pedersen, at udbringningen af Kerb 400SC sker nu.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at effekten af Kerb 400 SC falder i takt med ukrudtets størrelse. Og det er derfor afgørende at komme tidligt ud med Kerb 400 SC, særligt hvis man ønsker en effektiv bekæmpelse af væselhale rajgræs eller agerrævehale.

Det skal du vide, inden du sprøjter:

  • Den maksimalt tilladte dosering er 1,25 l/ha.
  • Sprøjtefristen er 120 dage.
  • Såning af korn er tilladt 7 måneder efter behandling. Såning/plantning af blad- og rodgrøntsager er tilladt 6 måneder efter behandling.
  • Traktorens førerkabine skal være udstyret med aktivt kulfilter ved udsprøjtning. Det anbefales at anvende afdriftsreducerende dyser. Dyser med grov forstøvning er velegnet til udsprøjtning af et jordmiddel som Kerb 400 SC.
  • Ved køb af Kerb 400 SC skal der underskrives en arbejdsmiljøerklæring to eksemplarer. En til grovvaren og en til opbevaring sammen med sprøjtejournalen.

Sådan sikrer du den optimale effekt:

  • Hvor der er behov for græsbekæmpelse, bør behandlingen foretages, så snart jordtemperaturen er under 10˚C, og der er udsigt til yderligere fald i temperaturen.
  • Kerb 400 SC virker bedst, når jorden er fugtig, så den kan fordele sig i de øverste 2-5 cm af jordlaget. Kerb 400 SC har derfor mindre effekt på græsser, som agerrævehale, der spirer fra dybere jordlag.
  • Det er vigtigt at bruge tilstrækkeligt vand for at sikre en god nedtrængning. Der bør som minimum anvendes 200 l. vand pr. ha.
  • Centrovices planteavlskonsulenter anbefaler en dosering på 1.0 l pr. ha. i marker hvor der primært skal bekæmpes rapgræs, spildkorn og vindaks. På øvrige marker anbefaler vi 1.25 l/ha.

Kontakt din planteavlskonsulent, hvis du har spørgsmål vedrørende udbringning af Kerb 200 SC.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve