Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Dispensation til udbringning af fast husdyrgødning til 30. november 2016

Dispensation til udbringning af fast husdyrgødning til 30. november 2016

Der er givet dispensation til, at fast husdyrgødning på JB 5-11 i 2016 kan udbringes frem til 30. november mod normalt 15. november.

Miljø- og Fødevareministeren har i 2016 givet dispensation til, at fast husdyrgødning på JB 5-11 kan udbringes frem til 30. november mod normalt kun frem til 15. november. Det understreges i dispensationen, at gødningen skal kunne nedbringes indenfor 6 timer og ikke må udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Dispensationen er søgt af SEGES med den begrundelse, at fristen for nedpløjning af pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i 2016 er udsat på grund af vejrliget, og “vinduet” til udkørsel af fast staldgødning inden d. 15. november derfor var meget smalt.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve