Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Dispensation fra lukkeperioden for udbringning af fast gødning på lerjord

Dispensation fra lukkeperioden for udbringning af fast gødning på lerjord

JB 5-11

Lukkeperioden for udbringning af fast gødning på lerjord (JB 5-11) ændres i år til perioden 30. november til 1. februar. Fra 15. november til 30. november er der krav om nedbringning inden for 6 timer, hvilket betyder, at den faste husdyrgødning ikke kan udbringes på voksende afgrøde. Udsættelsen gælder således kun, hvor der skal etableres vårsæd.

JB 1-4

På JB 1-4 er der ikke givet en dispensation, og det er derfor kun muligt at udbringe fast gødning på en etableret afgrøde til høst frem til den 15. november.

Ingen udbringning på frossen jord

Miljø- og fødevareministeren indskærper endvidere, at udskydelse af fristen for udbringning ikke må føre til udkørsel af gødning på frossen jord, eller på jord hvor der er risiko for tab på grund af overfladeafstrømning (jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30 stk. 2).

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve