Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Direkte høst, nedvisning eller skårlægning af vinterraps

Direkte høst, nedvisning eller skårlægning af vinterraps

Direkte høst er at foretrække, hvis man har en pæn, jævnt udviklet mark uden nævneværdig ukrudt. Men man skal have tålmodighed og vente til væksten og dermed indlejringen i frøene er helt afsluttet. Forsøg, gennemført af Svensk Raps i 2012, viser en gennemsnitlig tilvækst pr. døgn på 88 kg frø pr. ha i dagene op til høsttidspunktet. Hertil kommer, at olieindholdet steg med samlet 0,7 pct. i løbet af de sidste 4 dage.

Beslutningen er en afvejning af fordele og ulemper, og nedvisning kan være en fordel i marker, hvor rapsen afmodner uens. Nedvisning vil oftest føre til at afgrøden kan høstes med en lavere vandprocent. Det kan have stor betydning for nettoudbyttet, da det er meget dyrt at tørre raps. Samtidig øger nedvisning høstkapaciteten med 15-20 procent.

Nedvisning bør ske 10-14 dage før høst, når skulperne er gulgrønne, og der er enkelte sorte frø nederst på planten, timingen er vigtig. Det er bedre, at udføre nedvisning en smule for sent, end for tidligt. Ved sen nedvisning påvirkes indlejringen af olie i frøene nemlig mindst muligt. Det har betydning, da indlejringen af olie i frøene fortsætter til kort før høst.

Ulemper ved nedvisning

Nedvisner man rapsen for tidligt, går det ud over udbyttet. Særligt i varme perioder, vil mange landmænd føle sig fristet til, at komme i gang med nedvisningen for tidligt. Kommer man til gengæld for sent, er der større risiko for skulpeopspring, eller at frøene spirer i skulperne. Derudover skal man indregne køreskader, som ved arbejdsbredder på 24-36 meter koster et udbyttetab på 1,7-3,3 procent, hvis man ser på tyske forsøgsresultater.

Økonomiske overvejelser

Nedvisning af rapsen koster 120-150 kroner pr. hektar for kemi plus cirka 120 kroner pr. hektar til dækning af omkostningerne for at køre med sprøjten. Dertil kommer et udbyttetab på grund af køreskade. Det ligger typisk mellem 0,8–1,5 hkg pr. hektar, svarende til 500-650 kroner pr. hektar.

Hvis rapsen skal tørres ned fra et vandindhold på 10 til 9 procent, koster det mellem 10 og 12 kroner pr. hkg. Dertil kommer et eventuelt fraregnet svind, Det giver ved et udbytte på 45 hkg pr. hektar omkostninger på 450-550 kroner pr. hektar.

Der er ingen grund til at anvende skulpeklæbere, som for eksempel Spodnam, Podstick og Aventrol, da de koster mellem 90 og 130 kroner pr. hektar, og forsøg viser, at der er små eller slet ingen merudbytter, efter tilsætning af midlerne.

Som alternativ kan der nedvisnes med Reglone

Vores erfaringer er begrænsede;

Reglone virker hurtigere end med glyphosat-midlerne og bør tidligst gøres et par dage efter det ideelle skårlægningstidspunkt. Anvend ca. 2,0 l Reglone + 0,2 l sprede-klæbemiddel i 200 l vand pr. ha. Kemi-omkostningerne til behandlingen er ca. 250 kr. pr. ha. Der bør køres med lav hastighed, så sprøjtevæsken kan komme ned i afgrøden. Der kan tærskes direkte 1 uge efter sprøjtningen. Behandlingsfristen er 7 dage før høst. Vær opmærksom på,- at nedvisning med Reglone giver en øge risikoen for opspring af skulper og dermed dryssespild. Regn på det forventede høsttidspunkt, kan resultere i store udbyttetab.

Skårlægning

Direkte tærskning af vinterraps, er næsten altid at foretrække fremfor skårlægning. Skårlægning giver ofte et større frøtab og mindre olieindlejring de sidste dage før høst,  end det er tilfældet ved direkte tærskning. Derudover kommer omkostningen til skårlægningen og risikoen for aldrig at få frøet bjerget tørt under regnfulde høstbetingelser.

Nedvisning af raps

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve