Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  AfgrødeNyt  →  AfgrødeNyt - login

AfgrødeNyt – login

AfgrødeNyt uge 44 2019 - samlet til print

AfgrødeNyt uge 44 2019 – samlet til print Læs mere »

30. oktober 2019

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Dagene er blevet kortere og markerne vådere. Mange sprøjtninger har været vanskelige at udføre. Mangler du at bekæmpe kamille med Belkar i vinterrapsen, så står firmaerne nu inde for, at Belkar og Kerb kan blandes. Belkar kan anvendes ned til 2 gra Læs mere »

29. oktober 2019

Kerb i vinterraps

Af Anders Sigersted (aos@centrovice.dk).

Det optimale tidspunkt for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps er, når jordtemperaturen er under 10 grader og faldende.

Kerb 400 SC har en regulær godkendelse, hvor den tilladte udbringningsperiode er i november og december – al anvendelse uden for Læs mere »

29. oktober 2019

Kommende arrangementer

Det gælder for alle arrangementer, at du kan læse mere og tilmelde dig på vores hjemmeside www.centrovice.dk. Du kan også tilmelde dig ved at ringe til vores reception på 70 159 900,
Fyraftensmøde om maskinanalyse
Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 17.00 – 19.00 – gratis men kræver tilmeldin Læs mere »

29. oktober 2019

Vigtige datoer

1. oktober: Der må jordbearbejdes på JB 7-9 forud for forårssåede afgrøder.
20. oktober: MFO-efterafgrøder i blandinger etableret før eller efter høst men senest 20. august, samt MFO-græsudlæg i korn høstet senest 25. august må destrueres. Destruktion af MFO-efterafgrøder sået f Læs mere »

29. oktober 2019

AfgrødeNyt uge 41 2019 - samlet til print

AfgrødeNyt uge 41 2019 – samlet til print Læs mere »

9. oktober 2019

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Dette efterår har været koldere og vådere end sidste efterår. Det har som tidligere nævnt givet vanskelige betingelser for den sent såede raps, der nogle steder kun har 3-4 blade og derfor ikke kan tåle mere end 0,25 l Belkar pr. ha. Her anbefaler Læs mere »

8. oktober 2019

Destruktion af efterafgrøder - efterår eller forår?

Hvornår må efterafgrøderne nedvisnes eller nedmuldes?
Hvis man ønsker at nedmulde eller nedvisne sine efterafgrøder er der krav til, hvornår dette tidligst må gøres:

Pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder må destrueres fra og med den 20. oktober uanset tidspunkt for etableri Læs mere »

8. oktober 2019

Gradueret udsædsmængde – et eksempel fra praksis

Af Mads Munkegaard (mm@centrovice.dk).

De teknologiske løsninger kan være med til at øge udbyttet. Denne artikel er den første af flere, hvor jeg vil fortælle om erfaringerne med at graduere udsædsmængden.
Lidt baggrund
Det blev igen tydeligt i efteråret 2018, at godt såarbejde til vin Læs mere »

8. oktober 2019

Kommende arrangementer

Det gælder for alle arrangementer, at du kan læse mere og tilmelde dig på vores hjemmeside www.centrovice.dk. Du kan også tilmelde dig ved at ringe til vores reception på 70 159 900,
Sikker håndtering af farligt gods
Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 8.30 – 12.00 – kræver tilmelding.

Hånd Læs mere »

8. oktober 2019

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve