Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økologi  →  Aktuelt  →  Du kan nu søge om økologisk investeringsstøtte 2015

Du kan nu søge om økologisk investeringsstøtte 2015

Bekendtgørelsen om tilskud til investering på økologiske bedrifter er nu godkendt og indsatsområderne, der kan søges tilskud til, ligger derfor også fast.

Formålet med ordningen er at give tilskud til projekter, der gennem investeringer i teknologier, har til formål at udvide det økologiske areal eller forøge den økologiske produktion inden for et eller flere af seks indsatsområder.

Indsatsområder i 2015 Pulje i 2015 (mio. kr.)
Svin 4
Kvæg 8
Frugt, bær og grønt 3
Planteavl 8
Æg og fjerkræ 15
Får og geder 2
Ialt 40

De teknologier, du kan søge tilskud til, står på teknologilisten, som er udtømmende. Du kan se teknologilisten her: Teknologiliste

Ansøgningsfrist

21. okt. 2015 – 12. jan. 2016

Tilskuddets størrelse

Du kan få tilskud på 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter.

De samlede tilskudsberettigede investeringsudgifter skal være mindst 100.000 kr. Tilskuddet kan højst beregnes på grundlag af et samlet beløb på 5,0 millioner kr. pr. CVR- registrerede primære jordbrugsbedrift.

Du kan derfor kun få tilskud på maksimalt 2 millioner kroner i denne ansøgningsrunde.

Krav for tilsagn

  • Jordbrugere, som ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom.
  • For jordbrugere gælder endvidere, at det årlige arbejdskraftbehov vedr. den økologiske produktion er på mindst 830 timer.
  • De samlede, tilskudsberettigede udgifter skal udgøre mindst 100.000 kr. pr. ansøgning.
  • De samlede, tilskudsberettigede udgifter kan højest udgøre 5 mio. kr. for hver CVR-registrerede primær økologisk jordbrugsbedrift.

Prioritering af projekter og pointsystem

Der udvælges de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen.
Ved prioritering af projekterne lægges der vægt på følgende:
1. Teknologiernes Økologiske Udviklingsindeks (ØUV)
2. Bedriftens størrelse ift. det søgte indsatsområde
3. Det tilskudsberettigede beløb

Medlem af en producentorganisation (PO), eller hvis du er en PO, kan du under visse omstændigheder ikke modtage tilskud.

Se mere om de forskellige tilskudsordninger til landbruget her.

Mere information
Har du spørgsmål til ordningen eller ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Søren Warberg eller Diana Poulsen Poulsen.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve