Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Tilskud til naturpleje

Tilskud til naturpleje

Der er mange muligheder for ar søge tilskud til naturpleje. Der kan søges om 5-årige tilskud til pleje af visse græs- og naturarealer med afgræsning eller slæt.

Tilskudssatser:

Afgræsning med grundbetaling 1650 kr./ha + 1890 kr./ha i grundbetaling
Slæt med grundbetaling 850 kr./ha + 1890 kr./ha i grundbetaling
Meget naturlignende arealer:
Afgræsning uden grundbetaling 2600 kr./ha
Slæt uden grundbetaling 1050 kr./ha

Læs mere om naturpleje her

På hvilke arealer kan der søges tilskud til naturpleje?

 1. Arealer i ”Særligt udpegede Natura 2000-områder
  Mindst 50 % af arealet skal ligge indenfor udpegningen.
  Du finder kort over udpegningen her (Brug Internet Explorer)
  Sæt kryds i Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord og dernæst i Særligt udpegede Natura 2000
 2. Arealer udenfor Natura 2000, som har en Høj Natur Værdi (HNV-værdi) på 5 eller derover.
  Jo højere HNV-værdien på arealet er, jo bedre er mulighederne for at få tilskud.
  Se HNV-værdien på dine arealer her (Brug Internet Explorer)
  Sæt kryds i Naturdata og dernæst i HNV.
 3. Arealer i Natura 2000-områder, hvor 90 % af arealet er en gentegning af et tidligere græstilsagn
 4. Marker beliggende indenfor et vådområdeprojekt

Tilskud til rydning og hegning i Natura 2000-områder

Indenfor de ”Særligt udpegede Natura 2000-områder” er det muligt at søge op til 100 % finansiering af udgifterne i forbindelse med rydning, opsætning af hegn og fangfolde samt etablering af el- og vandingsfaciliteter. Det giver gode muligheder for at tage naturarealer i græsning, som ellers ikke plejes, eller holde den naturpleje, der er i gang på et areal vedlige ved hjælp af nye hegn.

Bemærk, at der oftest kan opnås tilskud til erstatning af udtjent hegn. Centrovices natur- og miljøkonsulenter rådgiver dig vedrørende projekteringen og hjælper dig med din ansøgning.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve