Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Produktionstilladelse

Udredning af produktionstilladelse

Natur og miljøklagenævnet har afgjort, at kommunen ikke må nedskrive tilladte dyrehold på husdyrbrug, der har en gammel produktionstilladelse. Din produktionstilladelse bortfalder altså kun, hvis produktionen bringes til ophør i en periode på mindst tre på hinanden følgende år.

For ejendomme med en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 eller en ny godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, gælder fortsat de vilkår, som står i den enkelte godkendelse vedrørende udnyttelse.

Har du fået nedskrevet din produktionstilladelse?

Nogle landmænd har imidlertid oplevet, at kommunen har nedskrevet dyreholdet i forbindelse med miljøtilsyn, hvis tilladelsen ikke har været fuldt udnyttet. Er din produktionstilladelse blevet nedskrevet inden for de seneste år, er du velkommen til at kontakte vores miljøkonsulenter, som gerne hjælper dig med at tage sagen op igen.

Kontakt vores miljøkonsulenter, hvis du har spørgsmål  eller vil vide, hvad der kan gøres lige netop i dit tilfælde.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve