Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Naturpleje

Naturpleje

Mange ejendomme har mindre naturområder, som gror til, fordi der ikke længere er økonomi i at lade dem slå eller afgræsse. Men tænker du i naturpleje, kan der være flere muligheder for at få andre, der har dyr, til at pleje arealet.

Centrovices natur- og miljøkonsulenter rådgiver om alt inden for anvendelse af natur:

Har du spørgsmål vedrørende Naturbeskyttelsesloven, vådområder eller tilladelser og tilskud til etablering af vandhuller, er du velkommen til at kontakte vores natur- og miljøkonsulenter. Mulighederne er mange, når det drejer sig om naturpleje, og både Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har tilskudsordninger til fremme af biodiversiteten. Centrovices natur- og miljøkonsulenter har overblik over mulighederne og kan hjælpe dig med ansøgning om tilskud til dit projekt og tilladelse ved kommunen.

Sådan kommer du i gang med naturpleje

Har du et naturareal bør du overveje følgende:

1. Vil du selv have et dyrehold, eller vil du få en anden dyreholder til at pleje arealet?
Du bærer selv ansvaret, gevinsten og dermed risikoen for at leve op til den krævede drift, ved at søge tilskud til ekstensiv pleje.

2. Vil du bortforpagte arealet?
Du har ikke længere ansvar eller nogen driftsmæssige forpligtigelser. I forhold til forhandling af forpagtningsafgiften, kan vi hjælpe dig med at belyse indtjeningsmulighederne på arealet.

3. Vil du gå sammen med naboen om driften af arealet?
Du bevarer en medbestemmelse, men der kan være flere til at dele de administrative udgifter og ansvar. Arealet bliver større og ofte mere attraktivt for en dyreholder. Vi kan bl.a. hjælpe med at undersøge mulighederne for tilskud til indretningen med hegn og faciliteter.

Har du et dyrehold bør du overveje følgende: 

1. Hvor stort og hvilket dyrehold ønsker du?
2. Hvor langt vil du køre med dyrene?
3. Vil du have forpagtninger eller græsningsaftaler?
4. Vil du tjene penge på arealtilskud eller kødproduktion?

Der er mange overvejelser og muligheder for optimeringer. Centrovices natur- og miljøkonsulenter kan hjælpe dig med at klarlægge mulighederne for dit naturområde og/eller dyrehold i dit område, finde kontakter og hjælpe dig med at udarbejde div. aftaler, kontrakter og ansøgninger. Det er også muligt at deltage i en erfagruppe, hvor du kan sparre og udveksle erfaringer med andre med interesse i naturpleje.

Klik ind på Landbrugsinfo og se deres faktaark om naturpleje:

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve