Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Miljøvurdering

Miljøvurdering af landbrugsejendom

Overvejer du at sælge din landbrugsejendom, købe naboejendommen eller at udvide eller ændre husdyrholdet? Så er det en rigtig god ide, at få udarbejdet en miljøvurdering, der giver overblik over de miljømæssige forhold, som har betydning for, hvilke muligheder der er for at ændre eller udvide husdyrproduktionen på ejendommen i forhold til den gældende miljølovgivning.

Med en miljøvurdering får du en kort beskrivelse af de fordele, der er på ejendommen i forhold til afstande til naboer, natur og arealkategorier. Det giver dig mulighed for at se potentialet på ejendommen, men også for at lægge realistiske planer for en eventuel fremtidig udvidelse eller ændring af husdyrproduktionen.

Det indeholder en miljøvurdering

Med udgangspunkt i dine overvejelser vil miljøvurderingen beskrive følgende:

Dyreholdets størrelse:

  •  Det tilladte dyrehold på ejendommen i dag.
  • Ønsket produktion på ejendommen.

Beliggenhed og afstand til omgivelserne:

  •  Naboer, samlet bebyggelse/lokalplan og byzone/kommuneplan.
  • Bygge- og beskyttelseslinjer.
  • Fredninger omkring ejendommen.

Ammoniakfølsomme naturområder nær ejendommen:

  •  Områder, der er omfattet af husdyrlovens beskyttelsesniveau.
  • §3-natur og ammoniakfølsomme skove.

Kort over arealer med:

  • Placering i nitratklasser, nitratfølsomme indvindingsområder og fosforfølsomme områder, jf. husdyrlovens generelle regler.

En miljøvurdering giver dig overblik

Med en miljøvurdering i hånden får du svar på, om de udvidelser og ændringer du arbejder hen imod er realistiske og i givet fald på hvilke betingelser. Det giver dig overblik og udgør et godt beslutningsgrundlag.

Kontakt en af vores miljøkonsulenter, hvis du ønsker at få udarbejdet en miljøvurdering.

  • 49#573

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve