Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Græsningsforening

Græsningsforening

Overvejer I at oprettet en græsningsforening? Centrovices natur- og miljøkonsulenter kan hjælpe jer fra ide til udarbejdelse af vedtægter, aftaler og evt. myndighedsbehandlinger for at komme godt i mål med en nemmere drift at et fælles naturområde.

Fordelen ved en græsningsforening:

– Koordinering af aftaler med dyreholder
– Fælles ansøgning om tilskud til arealerne og dermed færre udgifter
– Bedre udnyttelse af hele arealet og mulighed for bedre indretning
– Fælles vedligeholdelse af hegn, strøm og vand
– Mindre tilsyn af hegn og dyr for den enkelte.

Klik her og læs hvordan andre landmænd har etableret græsningslaug

Græsnings- og forpagtningsaftaler

Når du har et samarbejde med en lodsejer eller dyreholder omkring naturpleje på et areal, er det vigtigt at kende forskellen på græsnings- og forpagtningsaftaler. Som udgangspunkt er der nedenstående tommelfingerregler:

Forpagtningsaftale

  • Forpagter har råderetten over jorden og kan dermed søge EU-tilskud i form af grundbetaling og miljø- og økologitilskud. Hvis jorden er støtteberettiget til grundbetaling, skal betalingsrettigheder medfølge.
  • Miljø- og økologitilskud kan kun søges af ejer eller forpagter
  • Aftalen løber typisk over flere år
  • Giver forpagter adgang til at varetage driften af arealet og bestemme antal dyr
  • Forpagter har alt ansvar for drift – herunder hegn og installationer

Græsningsaftale

  • Ejer af jorden har råderetten over jorden og kan søge grundbetaling og miljø- og økologitilskud
  • Det er muligt for den der har fået brugsret over arealet gennem en græsningsaftale at søge grundbetaling, men ikke miljø- og økologitilskud. Hvis der søges både grundbetaling og miljøtilskud, skal det være den samme, der søger begge dele
  • Ejer vedligeholder arealet, hegnet og eventuelle installationer
  • Ejer kan have aftaler med flere dyreholdere
  • Dyreholder har ikke ret til at foretage anden drift på arealet

Det er vigtigt for NaturErhvervstyrelsen, når der skal udbetales EU-tilskud, at det står klart, hvem der har råderetten over jorden. Så derfor er det vigtigt, når der laves kontrakter vedrørende udlejen af jorden eller græsningsretten, at ovenstående retningslinjer står klart formulerede.

Hvis parterne ønsker, at det er dyreholderen, der skal søge grundbetalingen, skal der i stedet laves en forpagtningsaftale, hvor der tilføjes, at det påhviler bortforpagteren at opsætte og vedligeholde hegn, samt vedligeholde dræn, afvanding, grøfter, veje, overkørsler, læhegn og beplantninger.

Kontakt din rådgiver, hvis du har spørgsmål vedrørende græsningforeninger

Det anbefales at søge rådgivning på dette område, da konsekvenserne af forkert udarbejdede aftaler kan være mistet tilskud.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve