Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Vandplanerne - høringssvarene hjalp!

Vandplanerne – høringssvarene hjalp!

Vandplanerne er netop sendt i 8 ugers supplerende høring – frist for afgivelse af høringssvar er 26. august 2014.

Der er grund til at glæde sig. De ændringer, som er i høring, drejer sig hovedsageligt om indsatser, der er taget ud af vandplanerne.

Der er således næppe grund til at afgive høringssvar denne gang, da det kun er ændringerne, som er i høring. Der kan altså ikke gøres indsigelse mod f.eks. forkert karakterisering af vandløb, randzonekravet eller de overordnede kvælstofkrav i denne runde. Man kan ikke på nuværende tidspunkt se, hvorvidt man er blevet imødekommet i forhold til indsigelser vedr. f.eks. karakterisering af vandløbet. Det vil først fremgå, når vandplanerne er endelige.

Du kan læse mere på Videncenter for Landbrugs hjemmeside.

Det er i skrivende stund ikke afklaret, om Foreningen Centrovice vil afgive høringssvar.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve